موسسه مهاجرتی هرمس اپلای در یزد

موسسه مهاجرتی هرمس اپلای شعبه یزد تا چند هفته آینده افتتاح خواهد شد. هموطنان یزدی در صورت نیاز به مشاوره مهاجرت تا زمان شروع به کار شعبه یزد می توانند از طریق راه های ارتباطی موجود در وب سایت مشاوره دریافت کنید.