مشاغل مورد نیاز اروپا

مشاغل-مورد-نیاز-اروپا

جهان دائم در حال تغییر و توسعه است و روز به رو نیاز جوامع متنوع به مهارت های گوناگون تغییر می کند. برای همین ما قصد داریم شما را با مشاغل مورد نیاز اروپا در سال 2021 آشنا کنیم.

اگر قصد دارید به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کنید و به کار در اروپا بپردازید، با موسسه مهاجرتی هرمس اپلای همراه باشید تا با مشاغل پر متقاضی کشورهای اروپایی آشنا شوید.

برای تهیه لیست مشاغل مورد نیاز کشورهای اروپایی در سال 2021، ما مشاغل مورد نیاز چند دهه گذشته این کشور ها را مورد بررسی قرار دادیم و سپس به این نتیجه رسیدیم که 10 حوزه شغلی، دارای بیشترین تقاضا برای استخدام را دارند و از این رو لیستی از 10 شغل مورد نیاز کشورهای اروپایی برای شما گردآوری کردیم.

10 شغل مورد نیاز اروپا که بیشترین تقاضا برای استخدام متخصصان را دارند

مشاغل مربوط به حوزه it

تمامی مشاغل حوزه کامپیوتر و رایانه چون مهندس نرم افزار، برنامه نویس و … از پر متقاضی ترین مشاغل در کشورهای اروپایی می باشند چرا که تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است و امروزه، تمامی صنایع به متخصصان حوزه it در شاخه های مختلف نیازمند هستند.

تمامی مشاغل رشته های مهندسی به ویژه رشته مهندسی مکانیک

علم داده ها، به واسطه رشد و توسعه هوش مصنوعی و امکان یادگیری ماشین ها و ربات ها، جز علوم مورد نیاز جوامع امروزی قرار گرفته چرا که بدون شک وجود متخصصان این حوزه با توجه به دانش پیشرفته ای که در زمینه آمار، ریاضیات، کامپیوتر و … دارند، در هر صنعتی می تواند بسیار موثر باشد و به همین دلیل تمامی مشاغل مربوط به این علوم، در حال حاضر از مشاغل پر متقاضی اروپا محسوب می شوند.

 

تمامی مشاغل رشته های مهندسی به ویژه رشته مهندسی مکانیک

به دلیل پیشرفت تمام صنایع، امروزه کشورهای اروپایی به مهندسین به ویژه مهندسین حوزه مکانیک نیاز بسیار زیادی دارند.

دلیل اینکه نیاز به مهندس مکانیک در کشورهای اروپایی بسیار زیاد تر از مهندسان سایر رشته های مهندسی می باشد، این است که در چند دهه اخیر، در اروپا رشد و توسعه بسیار زیادی در صنعت خودرو سازی ضورت گرفته است.

مشاغل مربوط به حوزه پرستاری

دلیل اینکه مشاغل مربوط به حوزه پرستاری، جز مشاغل مورد نیاز کشور اروپا قرار گرفته است، مواجه شدن کشورهای اروپایی با جمعیتی کهن سال است. بروز چنین موضوعی باعث شده است که تمامی کشورهای اروپایی به دنبال جذب پرستاران به ویژه پرستاران حوزه سالمندان، برای نگهداری از افراد کهن سال خود باشند.

مشاغل مربوط به حوزه پزشکی


علاوه بر مشاغل حوزه پرستاری مشاغل پزشکی به ویژه پزشکان جراح و همچنین دستیاران پزشکان، به دلیل افزایش جمعیت کهن سال اروپا، جز مشاغل مورد نیاز اروپا قرار گرفته اند. البته نا گفته نماند که پیش بینی می شود، در چند سال آینده نیاز به پزشکان حوزه زیست پزشکی نیز افزایش چشم گیری داشته باشد.

جهان دائم در حال تغییر و توسعه است و روز به رو نیاز جوامع متنوع به مهارت های گوناگون تغییر می کند. برای همین ما قصد داریم شما را با مشاغل مورد نیاز اروپا آشنا کنیم.

اگر قصد دارید به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کنید و به کار در اروپا بپردازید، با موسسه مهاجرتی هرمس اپلای همراه باشید تا با مشاغل پر متقاضی کشورهای اروپایی آشنا شوید.

برای تهیه لیست مشاغل مورد نیاز کشورهای اروپایی در سال 2021، ما مشاغل مورد نیاز چند دهه گذشته این کشور ها را مورد بررسی قرار دادیم و سپس به این نتیجه رسیدیم که 10 حوزه شغلی، دارای بیشترین تقاضا برای استخدام را دارند و از این رو لیستی از 10 شغل مورد نیاز کشورهای اروپایی برای شما گردآوری کردیم.

10 شغل مورد نیاز اروپا که بیشترین تقاضا برای استخدام متخصصان را دارند

مشاغل مربوط به حوزه it

تمامی مشاغل حوزه کامپیوتر و رایانه چون مهندس نرم افزار، برنامه نویس و … از پر متقاضی ترین مشاغل در کشورهای اروپایی می باشند چرا که تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است و امروزه، تمامی صنایع به متخصصان حوزه it در شاخه های مختلف نیازمند هستند.

متخصصان مربوط به حوزه داده ها

علم داده ها، به واسطه رشد و توسعه هوش مصنوعی و امکان یادگیری ماشین ها و ربات ها، جز علوم مورد نیاز جوامع امروزی قرار گرفته چرا که بدون شک وجود متخصصان این حوزه با توجه به دانش پیشرفته ای که در زمینه آمار، ریاضیات، کامپیوتر و … دارند، در هر صنعتی می تواند بسیار موثر باشد و به همین دلیل تمامی مشاغل مربوط به این علوم، در حال حاضر از مشاغل پر متقاضی اروپا در سال 2021 محسوب می شوند.

تمامی مشاغل رشته های مهندسی به ویژه رشته مهندسی مکانیک

به دلیل پیشرفت تمام صنایع، امروزه کشورهای اروپایی به مهندسین به ویژه مهندسین حوزه مکانیک نیاز بسیار زیادی دارند.

دلیل اینکه نیاز به مهندس مکانیک در کشورهای اروپایی بسیار زیاد تر از مهندسان سایر رشته های مهندسی می باشد، این است که در چند دهه اخیر، در اروپا رشد و توسعه بسیار زیادی در صنعت خودرو سازی ضورت گرفته است.

مشاغل مربوط به حوزه پرستاری

دلیل اینکه مشاغل مربوط به حوزه پرستاری، جز مشاغل مورد نیاز کشور اروپا قرار گرفته است، مواجه شدن کشورهای اروپایی با جمعیتی کهن سال است. بروز چنین موضوعی باعث شده است که تمامی کشورهای اروپایی به دنبال جذب پرستاران به ویژه پرستاران حوزه سالمندان، برای نگهداری از افراد کهن سال خود باشند.

مشاغل مربوط به حوزه پزشکی

علاوه بر مشاغل حوزه پرستاری مشاغل پزشکی به ویژه پزشکان جراح و همچنین دستیاران پزشکان، به دلیل افزایش جمعیت کهن سال اروپا، جز مشاغل مورد نیاز اروپا قرار گرفته اند. البته نا گفته نماند که پیش بینی می شود، در چند سال آینده نیاز به پزشکان حوزه زیست پزشکی نیز افزایش چشم گیری داشته باشد.

مشاغل مربوط به حوزه مالی و تجارت

یکی دیگر از پیامدهای مواجه شدن کشورهای اروپایی با قشر کهن سال و یا به عبارتی دیگر، تعداد زیادی از بازنشستگان، اهمیت بیشتر به موضوع تجارت و سرمایه گذاری بوده است. از این رو تمامی کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند متخصصان زیادی در این حوزه به کشورهای خود جذب کنند، تا هر متخصص بتواند مشاوره و یا خدمات ارزشمندی در این حوزه به افراد جامعه خود ارائه دهند.

مشاغلی از قبیل جوشکاری، لوله کشی، برق کاری و ….

در هر صنعتی یا به عبارتی دیگر در اکثر صنایع، نیاز به کارگران جوشکار، لوله کش، برق کار، نقاش، نجار و … وجود دارد و از آن جا که اکثر کشورهای اروپایی با کمبود جوانان دارای مدرک فنی در این مشاغل، رو برو هستند، این قبیل مشاغل نیز در لیست مشاغل پر متقاضی اروپا، قرار گرفته اند.

درمانگران حرفه ای

مشاغل مربوط به حوزه درمانگری نیز به دلیل مواجه شدن کشورهای اروپایی به جمعیتی کهن سال، جز مشاغل پر متقاضی کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

دستیاران مراقبت بهداشتی 24 ساعته

تمامی کشورهای اروپایی دارای نرخ امید به زندگی بالا هستند و به رفاه سالمندان خود اهمیت فراوانی می دهند، برای همین چه برای رفاه سالمندان خود، چه برای افزایش فرصت های شغلی در کشورهای اروپایی، تصمیم گرفته اند سیاست های ویژه ای تا سال 2024 برای جذب متخصصانی که مهارت کافی برای نگهداری از سالمندان، معلولان، بیماران خاص و … در منزل، به طور 24 ساعته دارند، در پیش بگیرند.

فیزیوتراپیست ها

تقاضای کشورهای اروپایی برای جذب متخصصان فیزیوتراپی به اندازه ای است که، می توان این رشته پزشکی را جدا از سایر رشته های پزشکی قرار داد چرا که این گروه پزشکی نقش ویژه ای در حفظ سلامتی بالینی نه تنها افراد کهن سال، بلکه افراد آسیب دیده در هر سنی دارند.

لیست برخی  مشاغل مورد نیاز اروپا در سال 2021

نام شغلکشورهای اروپایی که بیشتری تقاضا را دارند
مهندس نرم افزار و توسعه دهندهبلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، اسرائیل، لوکزامبورگ، هلند، روسیه، جمهوری اسلواکی، سوئد، انگلستان
مهندس الکترونیکفنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، روسیه، انگلستان، اسپانیا، جمهوری اسلواکی
مهندس مکانیکدانمارک، فنلاند، آلمان، ایلند، مجارستان، یونان، ایرلند، لوکزامبورگ، انگلستان، سوئد، اسپانیا، جمهوری اسلواکی، هلند، روسیه
پرستاراتریش، بلژیک، دانمارک، استونی، فنلاند، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، نروژف لهستان، روسیه، انگلستان، سوئد، جمهوری اسلواکی
پزشکدانمارک، فنلاند، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، هلند، انگلستان، سوئد، جمهوری اسلواکی، پرتغال، روسیه
مهندس عمرانبلژیک، استونی، مجارستان، لوکزامبورگ، نروژ، روسیه، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، انگلستان
مهندس برقدانمارک، المان، یونان، مجارستان ایرلند، لوکزامبورگ، سوئد، سوئیس، انگلستان، جمهوری اسلواکی، اسپانیا
حسابدارفنلاند، فرانسه، یونان، ترکیه، لهستان، سوئد، ایرلند
تحلیلگر دادهجمهوری چک، بلژیک، فرانسه، جمهوری اسلواکی، هلند، اسرائیل، لوکزامبورگ
مشاغل مربوط به رشته های مهندسی مدیریتیاتریش، فرانسه، نروژ، روسیه، سوئیس، ترکیه، انگلستان
نقشه برداردانمارک، استونی، فرانسه، سوئد
معلم دوره متوسطهبلژیک، ایسلند، روسیه، سوئد، سوئیس، انگلستان
روانشناسدانمارک، فنلاند، روسیه، سوئد
مدیر فروشایرلند، نروژ، لهستان، سوئد، ترکیه
متخصص شبکه و بانک اطلاعاتبلژیک، ایسلند، لوکزامبورگ، جمهوری اسلواکی
مدیر و تحلیلگر سیستمبلژیک، استونی، هلند
جوشکاراتریش، آلمان، انگلستان، روسیه، نروژ، پرتغال
دارو سازدانمارک، فنلاند، هلند، روسیه، سوئد، سوئیس
فیزیوتراپیستبلژیک، فنلاند، ایسلند
سرآشپزبلژیک، سوئد، انگلستان، نروژ
مهندس شیمییونان، ایرلند، سوئد، روسیه
مهندس مکانیکاتریش، بلژیک، فرانسه، هلند، اسپانیا، سوئد
متخصص دستگاه های عملیاتیفرانسه، روسیه، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه
معمارروسیه، اسپانیا
معلم مهد کودکفنلاند، لهستان، روسیه، سوئد
استاد دانشگاهبلژیک، ایتالیا، روسیه
مهندس معدننروژ، روسیه، سوئد
مامور آمارایرلند، انگلستان
دانشمند آزمایشگاه های پزشکیدانمارک، ایرلند، روسیه
پزشک مامااستونی، ایرلند، اسرائیل، سوئد
پزشک رادیولوژیستدانمارک، فنلاند، ایرلند، روسیه، انگلستان
تکنسین مهندسی عمرانبلژیک، اسپانیا، جمهوری چک
تکنسین مهندسی برقبلژیک، فرانسه، اسپانیا، سوئد
مهندس صنایعبلژیک، آلمان
فیزیک دان و ستاره شناساسلونی، سوئد، انگلستان، ایرلند
مهندس تضمین کیفیتفرانسه، یونان، ایرلند، روسیه، اسلونی، انگلستان
مهندس سخت افزار رایانهبلژیک، پرتغال، جمهوری الواکی، لوکزامبورگ
فلزکارآلمان، روسیه، سوئد، سوئیس
مکانیک وسیله نقلیه موتوریروسیه، سوئد، سوئیس، ترکیه
لوله کشآلمان، نروژ، روسیه، سوئیس
مامور رسیدگیدانمارک، فرانسه
مدیر پروژه ساخت و سازفرانسه، روسیه
معلم دوره ابتداییبلژیک، دانمارک، سوئد، نروژ
داندانپزشکدانمارک، فنلاند، استونی، سوئد
مشاغل پیرا پزشکیانگلستان، روسیه، مجارستان
دامپزشکروسیه، سوئیس
مهندس کشاورزیاتریش، مجارستان، سوئد، سوئس
مهندس شبکه رایانهبلژیک، پرتغال
مهندس سیستمبلژیک، آلمان
مهندس ارتباطاتبلژیک، اسپانیا
توسعه دهنده وباستونی، ایرلند
متخصص برقنروژ، روسیه
متخصص پیش بینیسوئیس
متخصص شنوایی و گفتار درمانیفنلاند، ایرلند
دستیار دندانپزشکیفنلاند، سوئد
تکنسین دندانپزشکیبلژیک، سوئد
مدیر پزشکیدانمارک، سوئد
جراحروسیه
وکیلدانمارک
متخصص فروش و بازاریابیسوئیس، ترکیه
مددکار اجتماعیفنلاند، اسرائیل
زیست شناسبلژیک، روسیه
مهندس محیط زیستدانمارک، انگلستان
مهندس اتوماسیون فرآیندفرانسه، آلمان، روسیه، ایرلند
تحلیلگر مشاغل فناوری اطلاعاتایرلند، انگلستان
سازنده پروژه های ساختمانیآلمان، روسیه، سوئیس
نصب کننده خطوط برقآلمان، سوئد
شیشه برفرانسه، سوئد
سقف سازاتریش، سوئد
سنگ تراشآلمان، سوئد، سوئیس
سفال کار، آجز ساز، کاشی کارروسیه، سوئد
دستیار اجراییلهستان
معمار منظرهاسپانیا
نوازندهانگلستان
مترجمایتالیا
اپراتور مرکز تماسلهستان، نروژ
مشاور خدمات مشتریلهستان
مجریلهستان
مدیر تولیدانگلستان، روسیه
تحلیلگر تجارتدانمارک
مشاور مالیلهستان
مدیر مالیایرلند
متخصص بیهوشیهلند
متخصص غددروسیه
مامور بهداشت محیطایرلند
پزشک نوروفیزیولوژیانگلستان
متخصص قلب و عروقروسیه
متخصص حفاظتروسیه
آزمایش کننده نرم افزارسوئد
نانوا و شیرینی پزسوئد
رانندههلند، ترکیه
متخصص تجهیزات الکترونیکیفرانسه
کارگر نجاریفرانسه، سوئیس
کنترل کننده ترافیک هواییسوئد
متخصص اطفال روسیهروسیه
روانپزشکروسیه
مدیر هتلسوئیس
کارگزار بیمهلهستان
مهندس ساخت و سازدانمارک، اسپانیا
تکنسین ارتباطات رادیوییروسیه
دانشمند فضااسلونی
ورزشکار حرفه ایاسپانیا
مربی ورزشاسپانیا
تکنسین شیمیسوئد
متخصص دستگاه های ساختمانیفرانسه، سوئد
رقصندهروسیه، انگلستان
مدرسفنلاند، سوئد
مدیر بهداشت و درماناتریش، ایرلند
متخصص کار درمانیسوئیس
بینایی سنجروسیه
مهندس هوانوردیاسلونی
تکنسین هواپیماروسیه، سوئد
مهندس انرژیدانمارک، روسیه، اسپانیا
متخصص تغذیهاسلونی
زمین شناسهلند، روسیه
مهندس ژئوتکنیکایسلند
تکنسین ساخت و سازبلژیک، فرانسه، جمهوری چک
مهندس تولید و فرآیندایرلند، انگلستان
مدیر itایرلند
نجارنروژ
متخصص اتصالات گازروسیه
متخصص آسانسورفرانسه
متخصص فرزکاریاتریش، روسیه، سوئد
متخصص بهره برداری از کارخانهروسیه
متخصص کشتی سازیروسیه، اسپانیا
متخصص کشتی رانیاسپانیا
متخصص ساخت ابزارسوئد، اتریش
مدیر اداریلهستان
متخصص کشاورژیروسیه
مامور خریدانگلستان
بازرس ساختمانیروسیه
نقاشسوئد
مشاور مدیریتایرلند
مدیر شرکتترکیه
صنعتگرانگلستان
تهیه کننده و کارگردانروسیه، انگلستان
طراح گرافیکانگلستان
روزنامه نگارایتالیا

اگر قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی و کار در اروپا را دارید، موسسه مهاجرتی هرمس اپلای، مفختر است که حرفه ای ترین مشاوره ها را در اختیار شما بگذارد و به خوبی شما را در امر مهاجرت از ابتدا تا انتها، همراهی کنید.

در صورتی که مایل به استفاده از یاری مشاوران حرفه ای هرمس اپلای هستید، می توانید فرم ارزیابی و مشاوره مهاجرتی را تکمیل نمایید تا مشاوران ما بعد از بررسی شرایط شما، در کمترین زمان با شما ارتباط بر قرار کنند.

بنر

نظر کلاینت های هرمس اپلای

رایگان ارزیابی شو!
44 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
erfan

سلام
من فوق لیسانس فیزیکم
اما ده سالی سابقه کار در هتل دارم
حدود دو سال سابقه بیمه هتل دارم
دوره های گردشگری و هلتداری فنی حرفه ای رو هم گذروندم
می تونم شغلی برای همین هتل و گردشگری اقدام کنم؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس اپلای
پاسخ به  erfan

سلام . بله امکان دریافت جاب افر دارین ولی باید بقیه شرایطتون هم بررسی بشه . پیشنهاد میکنم فرم ارزیابی رایگانمون رو پر بفرمایید تا کارشناسانمون در اسرع وقت به صورت دقیق راهنماییتون کنند

محسن حمائی

سلام من ۱۷سال سابقه درکارکفش چرمی دارم و۳۰ سالمه آیا شرایط هست واسه مهاجرت اقدام کنم

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  محسن حمائی

سلام وقتتون بخیر .
متاسفانه در حال حاضر در این خصوص آفری ارائه نشده .

حسن

سلام وقت بخیر
من دو مقاله ای اس ای دارم . مدرک مهندسی برق دارم
خواستم بپرسم حداکثر سن پذیرش بورسیه مقطع دکتری چه سنی هست ؟
البته در کشورهای اروپایی

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  حسن

سلام وقتتون بخیر .
ما برای مقطع دکترا فعالیتی انجام نمیدیم اما به صورت کلی سختگیری در سن ، در مقطع دکترا کمتر از سایر مقاطع است .

سامی

سلام وقت بخیر
من لیسانس مکانیک دارم
۲۰سال سابقه کار در حوزه ساخت و تولید قطعات نفت و گاز دارم میتونید به من کمک کنید؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  سامی

سلام وقتتون بخیر .
اگر سنتون کمتر از 40 سال باشه امکان اقدام برای جاب آفر آلمان براتون وجود داره .

فرهاد

سلام خسته نباشید، من ۳۸ سالمه و متاهل هستم مدرک کارشناسی روانشناسی عمومی دارم از پیام‌نور، و سرتیفیکیت لوله کشی صنعتی دارم ، پایه یک رانندگی هم دارم ، توی صنعت نجاری و مبلمان هم نه ساله دارم کار می‌کنم. سؤالم اینکه از کدوم یک از کشورهای اروپایی راحت میتونم کار پيدا کنم و مهاجرت کنم و اونجا شرایط ایده آلی داشته باشم . ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  فرهاد

سلام وقتتون بخیر .
در زمینه لوله کشی مدرک فنی حرفه ای هم دارید ؟
درصورتی که مدرک فنی حرفه ای و حداقل 3 سال سابقه کار داشته باشید امکان اقدام براتون وجود داره .

حسین کاظمی

سلام.خمکار ورق اهن و مس و… هستم.در خارج از کشور بعنوان کشش عمیق شناخته میشه.کدام کشور متقاضی این حرفه هست؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  حسین کاظمی

سلام وقتتون بخیر .
در حال حاضر متاسفانه در زمینه تخصص شما آفری ارائه نشده .

متین

سلام چه کشور هایی نیاز به عکاسی و فتوشاپ و برنامه نویس میخواهند

آیا در آلمان نیاز به این کارها دارند

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  متین

سلام وقتتون بخیر .
اگر در زمینه برنامه نویسی مدرک فنی حرفه ای یا مدرک دانشگاهی داشته باشید همراه با حداقل 3 سال سابقه کار امکان دریافت جاب آفر آلمان براتون وجود داره .

mohamad

سلام من لیسانس آسیب شناسی اجتماعی هستم دراین زمینه میشه اقدامی داشت یا خیر؟اگرمیشه راهنماییم کنید ممنونم

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  mohamad

سلام وقتتون بخیر .
ویزای کاری خیر متاسفانه اما اگر شرایط سنیتون مناسب باشه از طریق آوسبیلدونگ آلمان میتوانید اقدام کنید .

سارا

سلام. برای رشته های معماری (لیسانس) آزمون خاصی هست که بشه شرکت کرد و بر اون اساس توی یه کشوری پذیرش بشیم؟ فرض به این باشه که توی این حوزه فعالیت کاری هم نداشته باشم.
رشته های جدید فنی حرفه ای چطور؟ مثلا دوره رزین و اپوکسی… این رشته ها خارج از کشور بازار کار داره؟ با در نطر گرفتن داشتن مدرک فنی و حرفه ای

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  سارا

سلام وقتتون بخیر .
اگر سایر شرایط رو داشته باشید میتوانید از طریق دوره زبان کشور فرانسه اقدام کنید .

Alireza zafarmanesh

سلام .من متخصص نصب و راه اندازی اسانسور هستم .۶ سال هم در شرکت otisکار کردم وتقریبا ۱۵ سال سابقه کار دارم.میخواستم ببینم چه کشورهایی نیاز به این تخصص دارند؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  Alireza zafarmanesh

سلام وقتتون بخیر .
مدرکی در زمینه تخصصتون دارید ؟
اگر داشته باشید ، شرایطتون قابل بررسی هست .

رعنا

سلام وقتتون بخیر من قناد و طراح کیک هستم، میخاستن بدونم بحز ندارک دانشگاهی گرفتن چه تخصص هایی از چه اموزشگاهایی میتونه درخارج از کشور برامون مفیدباشه ؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  رعنا

سلام وقتتون بخیر .
متاسفانه در زمینه تخصص شما ما اقدامی برای مهاجرت کاری انجام نمیدیم و به همین دلیل اطلاعی در این زمینه نداریم .

آرش

سلام من تو مرحله انتخاب رشته دانشگاه هستم به نظر شما کدوم رشته رو انتخاب کنم که برای مهاجرت کاری مناسب باشه؟حسابداری بیشتر هدفم هست وضعیتش چطوره میگن رشته بومی هست و مشکلاتی داره

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  آرش

سلام وقتتون بخیر .
قوانین مهاجرت و مشاغل مورد نیاز کشور های مختلف تغییر میکنه در نتیجه باید بعد از اتمام تحصیل و کسب سابقه کار مرتبط تحقیقات لازم را برای مهاجرت کاری انجام دهید .

حسن

با سلام مهارت آرایشگری رو کدام کشور ها اقامت میدهند؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  حسن

سلام وقتتون بخیر .
درصورت داشتن مدرک فنی حرفه ای در این زمینه و ارائه سابقه کار میتوانید برای ویزای مهارت کاری استرالیا اقدام کنید .

حسین

سلام من در رشته تجربی فعالیت می کنم ساله آخر دبیرستانم و می خوام بدونم برای کشورهای روسیه و اسکاندیناوی چه رشته هایی خوب هست تا برای دانشگاه انتخاب کنم؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  حسین

سلام وقتتون بخیر .
متاسفانه ما برای این دو کشور اقدام نمیکینم .

Amir

سلام با داشتن مدرک کارشناسی رشته بهداشت عمومی و سابق کاری ۱۲ سال در کدام کشور اروپایی میتوان اقامت گرفت؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  Amir

سلام وقتتون بخیر .
در حال حاضر کشوری در زمینه رشته شما اعلام نیاز نکرده است .

عبدالله

سلام کارشناسی مهندسی برق دارم
در زمینه سیم پیچی الکترو موتور فعالیت میکنم
چه کشوری میتونم پذیرش بشم
لطفا راهنمایی کنید

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  عبدالله

سلام وقتتون بخیر در حال حاضر برای رشته شما بهترین موقعیت رو کشور آلمان دارد . ( البته در صورت واجد شرایط بودن )

mehdi

سلام وقت شما بخیر
آیا آشپری هم جزو مشاغل مورد نیاز اروپا در سال 2021 هست؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  mehdi

سلام وقتتون بخیر .
خیر متاسفانه

مهسا

سلام روزبخیر من مهندسی عمران خوندم(کارشناسی) الان تو حوزه تحقیق و توسعه کار میکنم و دانشجوی حقوق هستم. 4 سال سابقه کار دارم و 28 سالم هست. الان نمیدونم دوره زبان برم از طریق ویزا شغلی اقدام کنم. درمانده شدم

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  مهسا

سلام وقتتون بخیر .
در زمینه رشته شما , اگر واجد شرایط باشید کشور کانادا موقعیت مناسب تری دارد .
برای ارزیابی شرایطتون با کارشناسان ما درارتباط باشید . 02128111107

امیر

سلام یه سوال چرا تو این کشورها کشور استرالیا قید نشده یعنی اونا تکمیل هستند؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  امیر

سلام وقتتون بخیر .
در زمینه بعضی رشته ها میتوان برای استرالیا هم اقدام کرد .

علی

سلام
با لیسانس کاردرمانی و 10 سال سابقه کار میشه اروپا کاری پیدا کرد؟
ممنون

هرمس اپلای
پاسخ به  علی

سلام ،برای آلمان میتونیم اقدام کنیم براتون

amir

سلام
بنده امسال باید انتخاب رشته کنم و علاقه زیادی به حوزه نرم افزار دارم از نظر شما به چه رشته ای برم و چه رشته ای بیشتر مورد نیاز است تا بتونم در اینده به کشور های خوبی برم و موفق بشم.
با تشکر

ویرایشگر
پاسخ به  amir

سلام
رشته نرم افزار رشته ای هست که آینده ی خوبی در اکثر کشور ها داره . ولی شما میتونید همین رشته را در دوره های آوسبیلدونگ آلمان بگذرانید و بعد از آن هم بلافاصله وارد بازار کار آلمان شوید . البته برای شرکت در این دوره باید شرایطتون ارزیابی بشه .

سعید

سلام
من ۲سال اپراتور سی ان سی هستم .کشور مورد علاقه آلمان است

کارشناس مهاجرت 3
پاسخ به  سعید

سلام دوست عزیز.
اطلاعات بسیار کمی عنوان کردید.
مدارک تحصیلی یا فنی حرفه ای دارید؟
سنتون؟

مقالات پیشنهادی :

تحصیل-دامپزشکی-در-ترکیه

تحصیل دامپزشکی در ترکیه

هر ساله متقاضیان زیادی برای تحصیل دامپزشکی در ترکیه درخواست می‌دهند. دانشگاه‌های ترکیه برای رشته دامپزشکی یک سیستم آموزشی بسیار