مشاغل مورد نیاز اروپا

مشاغل مورد نیاز اروپا

جهان دائم در حال تغییر و توسعه است و روز به رو نیاز جوامع متنوع به مهارت های گوناگون تغییر می کند. برای همین ما قصد داریم شما را با مشاغل مورد نیاز اروپا در سال 2021 آشنا کنیم.

اگر قصد دارید به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کنید و به کار در اروپا بپردازید، با موسسه مهاجرتی هرمس اپلای همراه باشید تا با مشاغل پر متقاضی کشورهای اروپایی آشنا شوید.

برای تهیه لیست مشاغل مورد نیاز کشورهای اروپایی در سال 2021، ما مشاغل مورد نیاز چند دهه گذشته این کشور ها را مورد بررسی قرار دادیم و سپس به این نتیجه رسیدیم که 10 حوزه شغلی، دارای بیشترین تقاضا برای استخدام را دارند و از این رو لیستی از 10 شغل مورد نیاز کشورهای اروپایی برای شما گردآوری کردیم.

10 شغل مورد نیاز اروپا که بیشترین تقاضا برای استخدام متخصصان را دارند

مشاغل مربوط به حوزه it

تمامی مشاغل حوزه کامپیوتر و رایانه چون مهندس نرم افزار، برنامه نویس و … از پر متقاضی ترین مشاغل در کشورهای اروپایی می باشند چرا که تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است و امروزه، تمامی صنایع به متخصصان حوزه it در شاخه های مختلف نیازمند هستند.

تمامی مشاغل رشته های مهندسی به ویژه رشته مهندسی مکانیک

علم داده ها، به واسطه رشد و توسعه هوش مصنوعی و امکان یادگیری ماشین ها و ربات ها، جز علوم مورد نیاز جوامع امروزی قرار گرفته چرا که بدون شک وجود متخصصان این حوزه با توجه به دانش پیشرفته ای که در زمینه آمار، ریاضیات، کامپیوتر و … دارند، در هر صنعتی می تواند بسیار موثر باشد و به همین دلیل تمامی مشاغل مربوط به این علوم، در حال حاضر از مشاغل پر متقاضی اروپا محسوب می شوند.

 

تمامی مشاغل رشته های مهندسی به ویژه رشته مهندسی مکانیک

به دلیل پیشرفت تمام صنایع، امروزه کشورهای اروپایی به مهندسین به ویژه مهندسین حوزه مکانیک نیاز بسیار زیادی دارند.

دلیل اینکه نیاز به مهندس مکانیک در کشورهای اروپایی بسیار زیاد تر از مهندسان سایر رشته های مهندسی می باشد، این است که در چند دهه اخیر، در اروپا رشد و توسعه بسیار زیادی در صنعت خودرو سازی ضورت گرفته است.

مشاغل مربوط به حوزه پرستاری

دلیل اینکه مشاغل مربوط به حوزه پرستاری، جز مشاغل مورد نیاز کشور اروپا قرار گرفته است، مواجه شدن کشورهای اروپایی با جمعیتی کهن سال است. بروز چنین موضوعی باعث شده است که تمامی کشورهای اروپایی به دنبال جذب پرستاران به ویژه پرستاران حوزه سالمندان، برای نگهداری از افراد کهن سال خود باشند.

مشاغل مربوط به حوزه پزشکی


علاوه بر مشاغل حوزه پرستاری مشاغل پزشکی به ویژه پزشکان جراح و همچنین دستیاران پزشکان، به دلیل افزایش جمعیت کهن سال اروپا، جز مشاغل مورد نیاز اروپا قرار گرفته اند. البته نا گفته نماند که پیش بینی می شود، در چند سال آینده نیاز به پزشکان حوزه زیست پزشکی نیز افزایش چشم گیری داشته باشد.

جهان دائم در حال تغییر و توسعه است و روز به رو نیاز جوامع متنوع به مهارت های گوناگون تغییر می کند. برای همین ما قصد داریم شما را با مشاغل مورد نیاز اروپا آشنا کنیم.

اگر قصد دارید به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کنید و به کار در اروپا بپردازید، با موسسه مهاجرتی هرمس اپلای همراه باشید تا با مشاغل پر متقاضی کشورهای اروپایی آشنا شوید.

برای تهیه لیست مشاغل مورد نیاز کشورهای اروپایی در سال 2021، ما مشاغل مورد نیاز چند دهه گذشته این کشور ها را مورد بررسی قرار دادیم و سپس به این نتیجه رسیدیم که 10 حوزه شغلی، دارای بیشترین تقاضا برای استخدام را دارند و از این رو لیستی از 10 شغل مورد نیاز کشورهای اروپایی برای شما گردآوری کردیم.

10 شغل مورد نیاز اروپا که بیشترین تقاضا برای استخدام متخصصان را دارند

مشاغل مربوط به حوزه it

تمامی مشاغل حوزه کامپیوتر و رایانه چون مهندس نرم افزار، برنامه نویس و … از پر متقاضی ترین مشاغل در کشورهای اروپایی می باشند چرا که تکنولوژی با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است و امروزه، تمامی صنایع به متخصصان حوزه it در شاخه های مختلف نیازمند هستند.

متخصصان مربوط به حوزه داده ها

علم داده ها، به واسطه رشد و توسعه هوش مصنوعی و امکان یادگیری ماشین ها و ربات ها، جز علوم مورد نیاز جوامع امروزی قرار گرفته چرا که بدون شک وجود متخصصان این حوزه با توجه به دانش پیشرفته ای که در زمینه آمار، ریاضیات، کامپیوتر و … دارند، در هر صنعتی می تواند بسیار موثر باشد و به همین دلیل تمامی مشاغل مربوط به این علوم، در حال حاضر از مشاغل پر متقاضی اروپا در سال 2021 محسوب می شوند.

تمامی مشاغل رشته های مهندسی به ویژه رشته مهندسی مکانیک

به دلیل پیشرفت تمام صنایع، امروزه کشورهای اروپایی به مهندسین به ویژه مهندسین حوزه مکانیک نیاز بسیار زیادی دارند.

دلیل اینکه نیاز به مهندس مکانیک در کشورهای اروپایی بسیار زیاد تر از مهندسان سایر رشته های مهندسی می باشد، این است که در چند دهه اخیر، در اروپا رشد و توسعه بسیار زیادی در صنعت خودرو سازی ضورت گرفته است.

مشاغل مربوط به حوزه پرستاری

دلیل اینکه مشاغل مربوط به حوزه پرستاری، جز مشاغل مورد نیاز کشور اروپا قرار گرفته است، مواجه شدن کشورهای اروپایی با جمعیتی کهن سال است. بروز چنین موضوعی باعث شده است که تمامی کشورهای اروپایی به دنبال جذب پرستاران به ویژه پرستاران حوزه سالمندان، برای نگهداری از افراد کهن سال خود باشند.

مشاغل مربوط به حوزه پزشکی

علاوه بر مشاغل حوزه پرستاری مشاغل پزشکی به ویژه پزشکان جراح و همچنین دستیاران پزشکان، به دلیل افزایش جمعیت کهن سال اروپا، جز مشاغل مورد نیاز اروپا قرار گرفته اند. البته نا گفته نماند که پیش بینی می شود، در چند سال آینده نیاز به پزشکان حوزه زیست پزشکی نیز افزایش چشم گیری داشته باشد.

مشاغل مربوط به حوزه مالی و تجارت

یکی دیگر از پیامدهای مواجه شدن کشورهای اروپایی با قشر کهن سال و یا به عبارتی دیگر، تعداد زیادی از بازنشستگان، اهمیت بیشتر به موضوع تجارت و سرمایه گذاری بوده است. از این رو تمامی کشورهای اروپایی تصمیم گرفته اند متخصصان زیادی در این حوزه به کشورهای خود جذب کنند، تا هر متخصص بتواند مشاوره و یا خدمات ارزشمندی در این حوزه به افراد جامعه خود ارائه دهند.

مشاغلی از قبیل جوشکاری، لوله کشی، برق کاری و ….

در هر صنعتی یا به عبارتی دیگر در اکثر صنایع، نیاز به کارگران جوشکار، لوله کش، برق کار، نقاش، نجار و … وجود دارد و از آن جا که اکثر کشورهای اروپایی با کمبود جوانان دارای مدرک فنی در این مشاغل، رو برو هستند، این قبیل مشاغل نیز در لیست مشاغل پر متقاضی اروپا، قرار گرفته اند.

درمانگران حرفه ای

مشاغل مربوط به حوزه درمانگری نیز به دلیل مواجه شدن کشورهای اروپایی به جمعیتی کهن سال، جز مشاغل پر متقاضی کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

دستیاران مراقبت بهداشتی 24 ساعته

تمامی کشورهای اروپایی دارای نرخ امید به زندگی بالا هستند و به رفاه سالمندان خود اهمیت فراوانی می دهند، برای همین چه برای رفاه سالمندان خود، چه برای افزایش فرصت های شغلی در کشورهای اروپایی، تصمیم گرفته اند سیاست های ویژه ای تا سال 2024 برای جذب متخصصانی که مهارت کافی برای نگهداری از سالمندان، معلولان، بیماران خاص و … در منزل، به طور 24 ساعته دارند، در پیش بگیرند.

فیزیوتراپیست ها

تقاضای کشورهای اروپایی برای جذب متخصصان فیزیوتراپی به اندازه ای است که، می توان این رشته پزشکی را جدا از سایر رشته های پزشکی قرار داد چرا که این گروه پزشکی نقش ویژه ای در حفظ سلامتی بالینی نه تنها افراد کهن سال، بلکه افراد آسیب دیده در هر سنی دارند.

لیست برخی  مشاغل مورد نیاز اروپا در سال 2021

نام شغلکشورهای اروپایی که بیشتری تقاضا را دارند
مهندس نرم افزار و توسعه دهندهبلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، اسرائیل، لوکزامبورگ، هلند، روسیه، جمهوری اسلواکی، سوئد، انگلستان
مهندس الکترونیکفنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، روسیه، انگلستان، اسپانیا، جمهوری اسلواکی
مهندس مکانیکدانمارک، فنلاند، آلمان، ایلند، مجارستان، یونان، ایرلند، لوکزامبورگ، انگلستان، سوئد، اسپانیا، جمهوری اسلواکی، هلند، روسیه
پرستاراتریش، بلژیک، دانمارک، استونی، فنلاند، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، نروژف لهستان، روسیه، انگلستان، سوئد، جمهوری اسلواکی
پزشکدانمارک، فنلاند، مجارستان، ایرلند، اسرائیل، هلند، انگلستان، سوئد، جمهوری اسلواکی، پرتغال، روسیه
مهندس عمرانبلژیک، استونی، مجارستان، لوکزامبورگ، نروژ، روسیه، اسپانیا، سوئیس، ترکیه، انگلستان
مهندس برقدانمارک، المان، یونان، مجارستان ایرلند، لوکزامبورگ، سوئد، سوئیس، انگلستان، جمهوری اسلواکی، اسپانیا
حسابدارفنلاند، فرانسه، یونان، ترکیه، لهستان، سوئد، ایرلند
تحلیلگر دادهجمهوری چک، بلژیک، فرانسه، جمهوری اسلواکی، هلند، اسرائیل، لوکزامبورگ
مشاغل مربوط به رشته های مهندسی مدیریتیاتریش، فرانسه، نروژ، روسیه، سوئیس، ترکیه، انگلستان
نقشه برداردانمارک، استونی، فرانسه، سوئد
معلم دوره متوسطهبلژیک، ایسلند، روسیه، سوئد، سوئیس، انگلستان
روانشناسدانمارک، فنلاند، روسیه، سوئد
مدیر فروشایرلند، نروژ، لهستان، سوئد، ترکیه
متخصص شبکه و بانک اطلاعاتبلژیک، ایسلند، لوکزامبورگ، جمهوری اسلواکی
مدیر و تحلیلگر سیستمبلژیک، استونی، هلند
جوشکاراتریش، آلمان، انگلستان، روسیه، نروژ، پرتغال
دارو سازدانمارک، فنلاند، هلند، روسیه، سوئد، سوئیس
فیزیوتراپیستبلژیک، فنلاند، ایسلند
سرآشپزبلژیک، سوئد، انگلستان، نروژ
مهندس شیمییونان، ایرلند، سوئد، روسیه
مهندس مکانیکاتریش، بلژیک، فرانسه، هلند، اسپانیا، سوئد
متخصص دستگاه های عملیاتیفرانسه، روسیه، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه
معمارروسیه، اسپانیا
معلم مهد کودکفنلاند، لهستان، روسیه، سوئد
استاد دانشگاهبلژیک، ایتالیا، روسیه
مهندس معدننروژ، روسیه، سوئد
مامور آمارایرلند، انگلستان
دانشمند آزمایشگاه های پزشکیدانمارک، ایرلند، روسیه
پزشک مامااستونی، ایرلند، اسرائیل، سوئد
پزشک رادیولوژیستدانمارک، فنلاند، ایرلند، روسیه، انگلستان
تکنسین مهندسی عمرانبلژیک، اسپانیا، جمهوری چک
تکنسین مهندسی برقبلژیک، فرانسه، اسپانیا، سوئد
مهندس صنایعبلژیک، آلمان
فیزیک دان و ستاره شناساسلونی، سوئد، انگلستان، ایرلند
مهندس تضمین کیفیتفرانسه، یونان، ایرلند، روسیه، اسلونی، انگلستان
مهندس سخت افزار رایانهبلژیک، پرتغال، جمهوری الواکی، لوکزامبورگ
فلزکارآلمان، روسیه، سوئد، سوئیس
مکانیک وسیله نقلیه موتوریروسیه، سوئد، سوئیس، ترکیه
لوله کشآلمان، نروژ، روسیه، سوئیس
مامور رسیدگیدانمارک، فرانسه
مدیر پروژه ساخت و سازفرانسه، روسیه
معلم دوره ابتداییبلژیک، دانمارک، سوئد، نروژ
داندانپزشکدانمارک، فنلاند، استونی، سوئد
مشاغل پیرا پزشکیانگلستان، روسیه، مجارستان
دامپزشکروسیه، سوئیس
مهندس کشاورزیاتریش، مجارستان، سوئد، سوئس
مهندس شبکه رایانهبلژیک، پرتغال
مهندس سیستمبلژیک، آلمان
مهندس ارتباطاتبلژیک، اسپانیا
توسعه دهنده وباستونی، ایرلند
متخصص برقنروژ، روسیه
متخصص پیش بینیسوئیس
متخصص شنوایی و گفتار درمانیفنلاند، ایرلند
دستیار دندانپزشکیفنلاند، سوئد
تکنسین دندانپزشکیبلژیک، سوئد
مدیر پزشکیدانمارک، سوئد
جراحروسیه
وکیلدانمارک
متخصص فروش و بازاریابیسوئیس، ترکیه
مددکار اجتماعیفنلاند، اسرائیل
زیست شناسبلژیک، روسیه
مهندس محیط زیستدانمارک، انگلستان
مهندس اتوماسیون فرآیندفرانسه، آلمان، روسیه، ایرلند
تحلیلگر مشاغل فناوری اطلاعاتایرلند، انگلستان
سازنده پروژه های ساختمانیآلمان، روسیه، سوئیس
نصب کننده خطوط برقآلمان، سوئد
شیشه برفرانسه، سوئد
سقف سازاتریش، سوئد
سنگ تراشآلمان، سوئد، سوئیس
سفال کار، آجز ساز، کاشی کارروسیه، سوئد
دستیار اجراییلهستان
معمار منظرهاسپانیا
نوازندهانگلستان
مترجمایتالیا
اپراتور مرکز تماسلهستان، نروژ
مشاور خدمات مشتریلهستان
مجریلهستان
مدیر تولیدانگلستان، روسیه
تحلیلگر تجارتدانمارک
مشاور مالیلهستان
مدیر مالیایرلند
متخصص بیهوشیهلند
متخصص غددروسیه
مامور بهداشت محیطایرلند
پزشک نوروفیزیولوژیانگلستان
متخصص قلب و عروقروسیه
متخصص حفاظتروسیه
آزمایش کننده نرم افزارسوئد
نانوا و شیرینی پزسوئد
رانندههلند، ترکیه
متخصص تجهیزات الکترونیکیفرانسه
کارگر نجاریفرانسه، سوئیس
کنترل کننده ترافیک هواییسوئد
متخصص اطفال روسیهروسیه
روانپزشکروسیه
مدیر هتلسوئیس
کارگزار بیمهلهستان
مهندس ساخت و سازدانمارک، اسپانیا
تکنسین ارتباطات رادیوییروسیه
دانشمند فضااسلونی
ورزشکار حرفه ایاسپانیا
مربی ورزشاسپانیا
تکنسین شیمیسوئد
متخصص دستگاه های ساختمانیفرانسه، سوئد
رقصندهروسیه، انگلستان
مدرسفنلاند، سوئد
مدیر بهداشت و درماناتریش، ایرلند
متخصص کار درمانیسوئیس
بینایی سنجروسیه
مهندس هوانوردیاسلونی
تکنسین هواپیماروسیه، سوئد
مهندس انرژیدانمارک، روسیه، اسپانیا
متخصص تغذیهاسلونی
زمین شناسهلند، روسیه
مهندس ژئوتکنیکایسلند
تکنسین ساخت و سازبلژیک، فرانسه، جمهوری چک
مهندس تولید و فرآیندایرلند، انگلستان
مدیر itایرلند
نجارنروژ
متخصص اتصالات گازروسیه
متخصص آسانسورفرانسه
متخصص فرزکاریاتریش، روسیه، سوئد
متخصص بهره برداری از کارخانهروسیه
متخصص کشتی سازیروسیه، اسپانیا
متخصص کشتی رانیاسپانیا
متخصص ساخت ابزارسوئد، اتریش
مدیر اداریلهستان
متخصص کشاورژیروسیه
مامور خریدانگلستان
بازرس ساختمانیروسیه
نقاشسوئد
مشاور مدیریتایرلند
مدیر شرکتترکیه
صنعتگرانگلستان
تهیه کننده و کارگردانروسیه، انگلستان
طراح گرافیکانگلستان
روزنامه نگارایتالیا

اگر قصد مهاجرت به کشورهای اروپایی و کار در اروپا را دارید، موسسه مهاجرتی هرمس اپلای، مفختر است که حرفه ای ترین مشاوره ها را در اختیار شما بگذارد و به خوبی شما را در امر مهاجرت از ابتدا تا انتها، همراهی کنید.

در صورتی که مایل به استفاده از یاری مشاوران حرفه ای هرمس اپلای هستید، می توانید فرم ارزیابی و مشاوره مهاجرتی را تکمیل نمایید تا مشاوران ما بعد از بررسی شرایط شما، در کمترین زمان با شما ارتباط بر قرار کنند.

بنر

56 پاسخ

 1. سلام. لیسانس در رشته مهندسی سیگنالینگ ریلی و کنترل مترو دارم با سابقه مرتبط در مترو ۱۳ سال بهترین پیشنهادتون کدوم کشور است. با تشکر

 2. سلام وقت بخیر
  25سالمه مدرک کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه شماره یک تبریز بدون سابقه کار دارم.
  مدرک سیستم های انژکتوری ومتالوژی مواد از فنی وحرفه ایی ودانشگاه علمی وکاربردی دارم.
  حوزه تخصصیم اجرای اجرنمای ساختمان.کباب پز.آتشگاه و ….(همراه باعکس های نمونه کاری)با سابقه کاری 15 ساله دارم.
  دارای حکم های ورزشی در رشته رزمی کاراته.
  ایا میتوانید راهنمایی کنید کدام کشور استقبال میکنه؟

  1. سلام وقت بخیر .
   اگر سابقه کارتون در زمینه متالوژی باشه آلمان گزینه مناسبی براتون خواهد بود.
   ولی در کل با توجه به این که شرایط سنیتون مناسبه میتونید برای تحصیل در سایر کشور ها هم اقدام کنید .

 3. سلام من ۱۷ سالمه دیپلم الکترونیک دارم
  با مدرک فنی مکانیک و دو سال سابقه کار مکانیک
  با این شرایط کدوم کشور برم وارد بازار کار بشم؟؟؟

  1. سلام وقتتون بخیر .
   خیر ، شما میتوانید برای دوره های آوسبیلدونگ آلمان اقدام کنید .

 4. سلام خسته نباشید
  خاستم بدونم بازار کار رشته های مدیریت چطوره
  خصوصا رشته های مدیریت مالی و بازرگانی در اروپا
  ۱۷ سالمه و یکم دودلم برا انتخاب بین دورشته. از نظر بازار کار یکم نگرانم.

  1. سلام وقت بخیر .
   اگر قصد مهاجرت به کشور های اروپایی به ویژه آلمان رو دارید پیشنهاد میکنیم رشته های فنی و مهندسی رو انتخاب کنید . اما رشته مدیریت هم رشته خوب و درآمدزایی هست و در حال حاضر بازار کار مناسبی در کانادا دارد .

 5. سلام
  من فوق لیسانس فیزیکم
  اما ده سالی سابقه کار در هتل دارم
  حدود دو سال سابقه بیمه هتل دارم
  دوره های گردشگری و هلتداری فنی حرفه ای رو هم گذروندم
  می تونم شغلی برای همین هتل و گردشگری اقدام کنم؟

  1. سلام . بله امکان دریافت جاب افر دارین ولی باید بقیه شرایطتون هم بررسی بشه . پیشنهاد میکنم فرم ارزیابی رایگانمون رو پر بفرمایید تا کارشناسانمون در اسرع وقت به صورت دقیق راهنماییتون کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات پیشنهادی :

پایتخت سوئیس

برن پایتخت سوئیس است که با جمعیتی حدود 144000 نفر به عنوان پنجمین شهر پرجمعیت این کشور شناخته می‌شود. این شهر در شمال غربی سوئیس و در ایالتی به نام برن واقع شده است. در

رایگان مشاوره بگیر

اگر میخوای با کمترین هزینه در سریع ترین زمان ممکن با هر شرایطی مهاجرت کنی فرم زیر را پرکن