لوگو وزارت کار

مهاجرت | بهترین کشورها برای مهاجرت 2021

مهاجرت

مهاجرت تنها یک واژه ساده نیست.

زندگی پر از هیجانات و فرصت های بی نظیر برای افراد است، شما فقط کافی است به دنبال این فرصت ها باشید. با اطلاعاتی جامع از مهاجرت آینده ای بهتر پیش روی شما خواهد بود. با ما همراه باشید تا درباره موضوعات زیر اطلاعات خوبی را کسب کنید.

 

آنچه در این مطلب می خوانید

در ابتدا در این ویدئو عوامل مهاجرت موفق را بررسی می کنیم:

مهاجرت چیست؟

مهاجرت کردن

 

مهاجرت حرکت افراد از یک مکان به مکان دیگر است و سومین عامل برای تغییر در جمعیت در نظر گرفته می‌شود. مهاجرت یک رویداد بیولوژیکی مانند میزان زادوولد و مرگ نیست، بلکه تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرد و نقش مهمی در تعیین توزیع جمعیت و عرضه نیروی کار در کشور دارد. در طول تاریخ بشریت، در طی فرآیند صنعتی سازی و توسعه اقتصادی، مردم از مزارع به صنایع، از روستاها به شهرها، از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند. در دوران مدرن، با وقوع تغییرات تکنولوژیکی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، شاهد مهاجرت گسترده مردم از روستاها به مناطق شهری، در داخل یک کشور یا بین کشورها بوده‌ایم. مهاجرت هم بر محل مبدأ و هم بر محل استقرار مهاجران تأثیر می‌گذارد که این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشند.

مزایای مهاجرت

تأثیرات مثبت و مزایایی که مهاجرت به ارمغان می‌آورد شامل موارد زیر می‌شود:

 • بیکاری کاهش می‌یابد و افراد فرصت‌های شغلی بهتری پیدا می‌کنند.
 • مهاجرت به بهبود کیفیت زندگی افراد کمک می‌کند.
 • این امر به بهبود زندگی اجتماعی افراد در هنگام یادگیری فرهنگ، آداب‌ورسوم و زبان‌های جدید کمک کرده و درنتیجه در بهبود روابط بین مردم مؤثر است.
 • مهاجرت کارگران ماهر منجر به رشد اقتصادی بیشتر منطقه مقصد می‌شود.
 • کودکان فرصت‌های بهتری برای تحصیلات عالی پیدا می‌کنند.
 • تراکم جمعیت و همچنین میزان زادوولد کاهش می‌یابد.

هفت تصمیم مهم برای تبدل چالش مهاجرت به فرصت

هفت تصمیم مهم برای تبدل چالش مهاجرت به فرصت

مهاجرت می تواند در برخی از دوره ها بر اشتغال برخی از گروهها خصوصاً افراد بومی با مهارت ، تجربه و ترجیحات شغلی مشابه مهاجران تأثیر منفی بگذارد.

با این حال ، همچنین می تواند اشتغال بیشتر و بهتری با تشویق بومیان برای ارتقا شغل ، افزایش مشارکت نیروی کار توسط بومیان و پر کردن کمبود نیروی کار برای افزایش بهره وری ایجاد کند .

به طور مشابه ، مهاجرت می تواند هزینه مالیات دهندگان را متحمل شود یا منافع مالی را به همراه داشته باشد یا منجر به افزایش یا کاهش کیفیت خدمات شود.

این یافته های مختلف نشان دهنده سردرگمی یا ناسازگاری نیست. آنها نشان می دهند که پاسخ در موقعیت های مختلف می تواند بسیار متفاوت باشد.

همه این اثرات با نوع انتخاب ها کمرنگ یا برجسته می شوند. این امر به نحوه تصمیم گیری سیاست گذاران برای تنظیم بازارهای کار ، سیستم های مزایا بستگی دارد.

این انتخاب های سیاست مداران یا باعث عدم اسافاده از فواید مهاجرت را می شود و یا نتایج منفی برای شهروندان کشورهای میزبان ایجاد می کنند.

پاسخ به سوالات مشروع در مورد تأثیرات مهاجرت این است: مهاجرت همان چیزی است که شما آن را ایجاد می کنید.

هفت راهکار که می تواند اثرات مهاجرت را مهار کند:

1.اگر مهاجران خلا نیروی کار را پر کنند ، مهاجرت باعث ایجاد شغل و افزایش درآمد می شود.

سیاست هایی که به مهاجران اجازه می دهد کمبود نیروی کار را پر کنند باعث ایجاد شغل ، افزایش نرخ مشارکت در نیروی کار و افزایش درآمد برای افراد بومی می شود. در مقابل وقتی سیاست ها مهاجران را از پر کردن کمبودها منع می کنند ، فرصت های اقتصادی نیز از دست می روند.

2.برنامه های مهاجرت موقتی که به خوبی طراحی شده باشند ، نیازهای اساسی نیروی کار را پر می کنند ، در عین حال خطر بیش از حد را به حداقل می رسانند. برنامه های مهاجرت موقت وسیله ای موثر برای رفع کمبود نیروی کار است. این که آیا آنها با اضافه کار در ویزا و نقض حقوق کارگران همراه هستند ، به انگیزه های ایجاد شده توسط این برنامه بستگی دارد.

3.ایجاد مسیرهای قانونی برای مهاجرت می تواند مهاجرت غیرقانونی را کاهش دهد. وقتی سیاستگذاران کانال های قانونی جدیدی را برای مهاجرت ایجاد می کنند ، مهاجرت غیرقانونی می تواند کاهش یابد. وقتی این کانالهای قانونی از بین بروند ، ممکن است مهاجرت غیرقانونی دوباره ظاهر شود.

4.مهاجران می توانند (و غالباً مشارکت می کنند) در مالیات بیشتر از آنچه در خدمات دولتی در طول زمان دریافت می کنند مشارکت می کنند – به ویژه اگر سیاست ها از ادغام موفقیت آمیز آنها در بازارهای کار حمایت کرده و آنها را امکان پذیر می کند.

5.مهاجران به عنوان کارآفرین ، سرمایه گذار و مبتکر در اقتصاد مشارکت می کنند – درصورت مجاز بودن. وقتی سیاست ها موانع مالکیت مشاغل را پایین می آورند ، مهاجران در اقتصاد میزبان خود سرمایه گذاری می کنند ، افراد بومی را استخدام می کنند و رشد اقتصادی را تقویت می کنند.

6.تصمیمات سیاستی در کشورهای مهاجر و مقصد مهاجرت ، مهاجرت ماهرانه را به فاجعه یا سود تبدیل می کند. مهاجرت ماهرانه طیفی از مزایای اقتصادی بالقوه را برای مهاجران ، کشور مقصد و کشور مبدا ایجاد می کند – مزایایی که با سیاست های طراحی شده برای یک جهان بی حرکت می توانند به آسیب های واقعی تبدیل شوند. مشارکت های مهارتی بین مبدا و مقصد یک مسیر به سمت سود متقابل است.

7.با سیاست های خوب طراحی شده ، مهاجران می توانند تأثیر مثبتی بر کیفیت ارائه خدمات داشته باشند. مهاجرت می تواند به کیفیت خدمات کمک کند یا به آن آسیب برساند. انتخاب سیاست ها ، مانند ایجاد سیستم های بهداشتی یکپارچه برای مهاجران و جوامع میزبان ، می تواند تأثیر آن را تعیین کند.

 

انواع مهاجرت و دلایل آن

انواع مهاجرت

مهاجرت انواعی مختلفی دارد؛ به‌عنوان‌مثال، مهاجرت می‌تواند دائمی یا موقت، داوطلبانه یا اجباری و بین‌المللی یا داخلی باشد. مهاجرت دائمی زمانی است که مهاجران قصد دریافت مجوز اقامت دائم خود در کشور دیگر یا تابعیت آن کشور را داشته باشند. درحالی‌که در مهاجرت موقت، مهاجران فقط برای مدت‌زمان محدودی به‌عنوان‌مثال تا پایان برنامه خاصی از تحصیل یا برای مدت‌زمان قرارداد کاری یا یک فصل کاری خاص در کشور دیگر اقامت خواهند داشت.

بسیاری از افراد به انتخاب خود مهاجرت می‌کنند که این‌ها مهاجران داوطلب هستند؛ درحالی‌که بسیاری از افراد چاره دیگری به‌جز مهاجرت ندارند و مجبور به ترک خانه خود می‌شوند. بسیاری از مهاجران داوطلب، مهاجران اقتصادی یا افراد مسنی هستند که می‌خواهند در زمان بازنشستگی درجایی گرم و آفتابی زندگی کنند. ولی مهاجران اجباری به دلیل قحطی، جنگ یا یک فاجعه طبیعی خانه خود را ترک می‌کنند. مهاجرت بین‌المللی زمانی است که شخص از کشوری به کشور دیگری نقل‌مکان کند؛ به‌عنوان‌مثال افرادی که از انگلستان به ایالات‌متحده مهاجرت می‌کنند. مهاجرت داخلی زمانی است که افراد در همان کشور یا منطقه مهاجرت می‌کنند. نمونه آن مهاجرت شخصی از منچستر به لندن است.

مردم دلایل زیادی برای مهاجرت دارند که این دلایل ممکن است اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی یا برای پیوستن به خانواده باشد. علاوه بر این دلایل، عوامل فشار و عوامل کششی بر مهاجرت تأثیر دارند. عوامل فشار دلایلی هستند که باعث می‌شوند کسی تصمیم به جابجایی بگیرد. این تجربه زندگی شخصی آن‌ها در یک مکان است که دلایل خوبی برای ترک آن دارد. اغلب عوامل فشار موارد منفی مانند بیکاری، عدم موفقیت، خشکسالی، جاری شدن سیل، جنگ، فرصت‌های محدود تحصیلات یا خدمات و امکانات رفاهی ضعیف است. از سوی دیگر، عوامل کشش انتظاراتی هستند که مردم را به مکان جدید جذب می‌کنند. آن‌ها معمولاً موارد مثبتی مانند فرصت‌های شغلی، سطح زندگی، تحصیلات و یا مراقبت‌های بهداشتی بهتر هستند. این دلایل باعث ایجاد دسته‌هایی از مهاجرت می‌شود که در ادامه توضیح داده‌شده است:

مهاجرت اقتصادی:

مهاجرت اقتصادی جابجایی مردم از کشوری به کشور دیگر برای بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی بیشتر است. غالباً فرض بر این است که این مهاجرت در درجه اول از کشورهایی با رشد اقتصادی کمتر به کشورهایی با رشد اقتصادی بیشتر است.

مهاجرت تحصیلی:

مهاجرت تحصیلی عبارت است از حرکت دانشجویان برای مدت محدود به خارج از کشور تولد یا تابعیت خود جهت دستیابی به امکانات آموزشی بهتر.

مهاجرت سیاسی:

بسیاری از مردم به دلیل جنگ(War)، جنگ داخلی یا سیاست‌های دولتی مجبور به مهاجرت می‌شوند. این افراد قادر به بازگشت به خانه نیستند زیرا ترس از آزار و اذیت داشته و بعید است دولت از آن‌ها محافظت کند.

مهاجرت زیست‌محیطی:

مهاجران محیط‌زیست افرادی هستند که به دلیل تغییرات ناگهانی یا طولانی‌مدت در محیط محلی خود که بر سلامتی یا معیشت آن‌ها تأثیر منفی می‌گذارد، مجبور به مهاجرت یا گریز از منطقه محل زندگی خود می‌شوند.

مهاجرت برای پیوستن به خانواده:

این شکل از مهاجرت به مهاجرت اعضای یک خانواده اشاره دارد که برای پیوستن به یکی از اقوام خود که در کشور دیگری مقیم می‌باشد، انجام می‌گیرد. این امر معمولاً شامل نامزد، همسر، فرزندان وابسته و بستگان مسن می‌شود.

محبوب‌ترین کشورها برای مهاجرت ایرانیان

محبوترین کشورها برای مهاجرت

کشورهای مختلفی که امکان ورود مهاجران را دارند، فرصت‌های بسیاری را به افرادی که مایل به مهاجرت هستند ارائه می‌دهند. درواقع، این فرصت‌ها راهی برای تشویق مردم به انتخاب آن کشور است؛ به‌عنوان‌مثال برخی از کشورها به اتباع خارجی که در کشورشان کار می‌کنند فرصت اقامت دائم می‌دهند یا در برخی موارد، شهروندان قانونی آن کشور می‌شوند و از کلیه مزایایی که آن کشور برای شهروندان خود فراهم کرده است، برخوردار می‌شوند.

ایرانیانی که با هدف اشتغال تصمیم به مهاجرت می‌گیرند بهتر است به کشورهایی مانند سوئیس، استرالیا، آلمان، کانادا، دانمارک، نروژ و ایرلند مهاجرت کنند. به این دلیل که کانادا دارای برنامه خود اظهاری است که در آن متقاضیان بر اساس تجربه کاری، تحصیلات، مهارت‌های زبانی رتبه‌بندی می‌شوند و می‌توانند با توجه به تخصص و تجربه کاری خود اقامت دائم دریافت کنند. همچنین دانمارک از طریق طرح لیست مشاغل موردنیاز مجوزهای کار و اقامت فوری را به مهاجران ارائه می‌دهد. سوئیس بهترین اقتصاد را دارد و نهایتاً رفاه اجتماعی، شرایط مناسب اقتصادی و نرخ پایین بیکاری در استرالیا بهترین شرایط را برای مهاجران فراهم می‌کند.

همچنین عوامل بسیاری ازجمله هزینه دانشگاه، هزینه‌های زندگی، زبان محلی، رتبه‌بندی دانشگاه، دسترسی به ویزا و امکان فرصت‌های شغلی و مهاجرت، باعث شده است که برخی از کشورها برای تحصیل دانشجویان ایرانی بهترین گزینه باشند. لیستی از برترین کشورها برای دانشجویان ایرانی شامل استرالیا، کانادا، مالزی، انگلستان، آلمان، نروژ، ترکیه، هلند، فرانسه، اسپانیا و آمریکا می‌باشد.

اگر به دنبال کشورهایی هستید که روند مهاجرت برای مسلمانان در آن‌ها راحت‌تر باشد، بهتر است کشورهایی را که به شخصیت فرد، مهارت و استعداد او اهمیت بیشتری می‌دهند، در اولویت قرار دهید. همچنین مهاجرت ایرانیان به کشورهای که ازلحاظ دینی امنیت داشته باشند مانند ترکیه، آلمان، سنگاپور، مالزی، کانادا، استرالیا نسبت به کشورهای عربی گزینه‌های بهتری است.

کانادا

شماره 1 در رتبه بندی مهاجران

کانادا حدود دو پنجم قاره آمریکای شمالی را اشغال می کند و پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان است.

این کشور دارای جمعیت کمی است و بیشتر 35.5 میلیون ساکن آن در 125 مایلی مرز ایالات متحده زندگی می کنند. بیابان گسترده کانادا در شمال و همچنین اعتبار این کشور در استقبال از مهاجران ، نقش مهمی در هویت کانادایی دارد.

 
 

2.سوئیس 

Swiss

شماره 2 در رتبه بندی مهاجران

سوئیس ، که به طور رسمی فدراسیون سوئیس نامیده می شود ، کشوری کوچک در اروپای مرکزی است که از 16000 مایل مربع کوه های آلپ ، دریاچه ها و دره های یخچال زده شده تشکیل شده است. این یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است و قرن ها به دلیل بی طرفی شناخته شده است.

3.سوئد

شماره 3 در رتبه بندی مهاجران

پادشاهی سوئد که در نروژ از غرب و دریای بالتیک در شرق قرار دارد ، در بیشتر شبه جزیره اسکاندیناوی گسترش می یابد و یکی از مناسب ترین کشورها برای مهاجران است.

سوئد

4.استرالیا

شماره 4 در رتبه بندی مهاجران

این کشور شامل برخی از جزایر ، از جمله تاسمانی است. مردم بومی حداقل 40 هزار سال قبل از اولین شهرک سازی انگلیس در قرن 18 در این سرزمین حضور داشتند.

5.آلمان

آلمان

شماره 5 در رتبه بندی مهاجران

آلمان ، پرجمعیت ترین کشور در اتحادیه اروپا ، دارای یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و از زمان اتحاد مجدد ، شاهد رشد مداوم نقش خود در جامعه بین المللی است. این کشور اروپای مرکزی با 9 کشور همسایه است و چشم انداز آن از دشت های شمالی که به دریای شمال و دریای بالتیک تا آلپ باواریا در جنوب می رسد متفاوت است.

6.ایالات متحده

مهاجرت-به-آمریکا

شماره 6 در رتبه بندی مهاجران

ایالات متحده آمریکا یک کشور آمریکای شمالی است که غالب ترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان است. به همین ترتیب ، اثر فرهنگی آن در سراسر جهان گسترش می یابد ، که عمدتا توسط فرهنگ عامه پسند آن در موسیقی ، فیلم و تلویزیون هدایت می شود.

7.نروژ

نروژ

شماره 7 در رتبه بندی مهاجران

پادشاهی نروژ غربی ترین کشور در شبه جزیره (Island) اسکاندیناوی است که بیشتر از مناطق کوهستانی تشکیل شده است. تقریباً تمام جمعیت آن در جنوب ، اطراف پایتخت اسلو ، زندگی می کنند.

8.دانمارک

دانمارک

شماره 8 در رتبه بندی مهاجران

پادشاهی دانمارک در قرن دهم ظهور کرد و شامل دو کشور جزیره ای آتلانتیک شمالی ، جزایر فارو و گرینلند است. همراه با سوئد و نروژ ، اسکاندیناوی ، منطقه ای فرهنگی در شمال اروپا را تشکیل می دهد.

9.هلند

هلند

شماره 9 در رتبه بندی مهاجران

هلند که در حاشیه اروپای غربی واقع شده است ، یک جلگه دشتی ساحلی است و دارای آسیاب های بادی است که مشخصه توسعه آن در اطراف آب است. سه رودخانه مهم اروپایی – راین ، میوز و شلده – از طریق همسایگان آلمان و بلژیک به بندرهای شلوغ این کشور می روند.

10.فنلاند

Finland

شماره 10 در رتبه بندی مهاجران

فنلاند یکی از شمالی ترین کشورهای جهان محسوب می شود.این کشور دارای مرز مشترک با کشور روسیه می باشد.

حال به این موضوع می پردازیم که چه عوالی بر رزومه شما تاثیر بیشتری دارد!!!

مراحل مهاجرت

سرانجام ممکن است پس از هفته‌ها، ماه‌ها، حتی سال‌ها فرصتی برای زندگی در خارج از کشور و تجربه یک ماجراجویی در زندگی برای شما به وجود بیاید. فرقی ندارد، اگر بخواهید برای تحصیل به مدت یک سال تحصیلی یا برای کار به مدت نامحدود در یک کشور اقامت داشته باشید، این روند کاملاً قابل‌کنترل خواهد بود. اگرچه ممکن است تدارکات و برنامه‌ریزی مهاجرت پیچیده و طاقت‌فرسا باشد. با انجام 8 گام قبل از عزیمت افراد مهاجر، به آن‌ها کمک می‌شود تا بهتر مراحل مهاجرت را پشت سر بگذارند.

گام اول: تا می‌توانید پس‌انداز کنید

در هنگام مهاجرت به کشور دیگر، توصیه می‌شود فرد مهاجر تمام هزینه‌ها ازجمله هزینه درخواست ویزا، بلیط هواپیما، هزینه مسکن، حمل‌ونقل، مخارج ماهیانه و موارد اضطراری را در کشور مقصد در نظر بگیرد. همچنین پیشنهاد می‌شود درباره نرخ ارز و هزینه‌های زندگی در خانه جدید تحقیق شود و یک برنامه بودجه ماهانه تنظیم گردد. علاوه بر این فرد مهاجر آماده پرداخت هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده چند ماه اول خود باشد.

گام دوم: درخواست یا تمدید گذرنامه

قبل از درخواست ویزا، باید گذرنامه معتبری داشته باشید. بعضی از کشورها مهاجران را ملزم به داشتن گذرنامه‌ای می‌کنند که حداقل بیش از شش ماه از تاریخ سفر نهایی اعتبار داشته باشد. اگر تاریخ بازگشت تعیین‌شده ندارید و گذرنامه شما در خارج از کشور منقضی می‌شود، می‌توانید گذرنامه خود را در سفارت محلی تمدید کنید.

گام سوم: اقدام برای دریافت ویزا

ابتدا وب‌سایت دولت کشور جدید خود را بررسی کنید تا ببینید چه مدارک پشتیبانی لازم است تا همراه با درخواست خود ارسال کنید که بسته به ویزا متفاوت خواهد بود. به‌عنوان‌مثال اگر فرد مهاجر برای ویزای تحصیلی در انگلستان اقدام کند، باید یک نسخه از نامه پیشنهادی از طرف دانشگاه ارائه دهد و اثبات کند که در طول دوره تحصیل پول کافی برای تأمین هزینه زندگی خود را دارد. همچنین ممکن است لازم باشد برای ارسال بیومتریک (Biometric) خود (به‌عنوان‌مثال اثرانگشت و عکس) در سفارت کشور موردنظر قرار ملاقات تنظیم کند.

گام چهارم: برنامه‌ریزی برای مراقبت‌های پزشکی و بیمه درمانی

هنگامی‌که در خارج از کشور زندگی می‌کنید، به‌ناچار با سیستم مراقبت‌های بهداشتی روبرو خواهید شد. افراد مهاجر قبل از رفتن، باید بدانند آیا ارائه‌دهنده بیمه سلامت و درمان فعلی، آن‌ها را در خارج از کشور تحت پوشش قرار می‌دهند یا خیر؟ همچنین افراد مهاجر قبل از عزیمت لازم است معاینات پزشکی را انجام دهند و از پزشکان خود، درخواست سوابق پزشکی کنند و کلیه واکسیناسیون‌های لازم را انجام دهند. همچنین با بررسی الزامات کشور مقصد می‌توانید از لیست معاینات و واکسن‌های(Vaccine) موردنیاز اطلاع پیدا کنید. بعضی از کشورها از اتباع خارجی می‌خواهند که هزینه بیمه سلامت و درمانی خود را تأمین کنند.

گام پنجم: ثبت‌نام در سفارت کشور موردنظر

با ثبت‌نام در برنامه مهاجرت سفارت کشور موردنظر، اطلاعات به‌روز و لازم را در مورد شرایط کنونی مهاجرت و شرایط ایمنی کشور مقصد کسب کنید. در هنگام ثبت‌نام در برنامه مهاجرت سفارت، باید دلایل و اهداف مهاجرت خود را مشخص کنید.

گام ششم: تحقیق در مورد کشور مقصد

حتی اگر به کشور موردنظر آشنایی دارید بهتر است برای برنامه‌ریزی مهاجرت و انتقال به کشور دیگر سؤالاتی بپرسید و پاسخ آن‌ها را بررسی کنید. ازجمله عوامل مهم که قبل از مهاجرت نیاز به تحقیق دارند، می‌توان به انتقال دارایی‌ها، حمل‌ونقل و فرهنگ در کشور مقصد اشاره کرد:

انتقال دارایی‌ها:

آیا وسایل خود را به کشور مقصد منتقل می‌کنید یا آن‌ها را در کشور خود نگه می‌دارید؟ قبل از تصمیم در مورد انتقال یا نگه‌داری اسباب و اثاثیه خود باید هزینه هرکدام را بسنجید و روش مقرون‌به‌صرفه را انتخاب کنید. همچنین اگر قصد اقامت دائم در کشور مقصد را دارید، می‌توانید به فروش وسایل خود نیز فکر کنید. اگر تصمیم گرفتید با دو چمدان مهاجرت کنید، قبل از آن باید بدانید که از کجا می‌توانید وسایل ضروری مانند مبلمان، ملافه و وسایل آشپزخانه و ظروف را تهیه کنید.

مهاجرت

حمل‌ونقل:

آیا رانندگی می‌کنید یا دسترسی شما به وسایل حمل‌ونقل عمومی در شهر محل سکونت شما آسان است؟ فرد مهاجر اگر قصد داشته باشد در کشور مقصد رانندگی کند، باید مزایا و معایب داشتن اتومبیل، خرید خودروی جدید و اجاره خودرو را در نظر بگیرد. همچنین ممکن است لازم باشد قبل از شروع رانندگی، بسته به اینکه در کدام کشور زندگی می‌کند، گواهینامه رانندگی جدید تهیه نماید. اگر فرد مهاجر در نظر دارد از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کند، بهتر است تا آنجا که می‌تواند در مورد آن اطلاعات کسب کند؛ به‌عنوان‌مثال برای صرفه‌جویی در هزینه و جلوگیری از سردرگمی در مورد اتوبوس یا مترو، گذر ماهانه یا کارت سالانه اطلاعات جمع‌آوری کند.

فرهنگ:

قبل از مهاجرت در مورد تاریخ کشور مقصد و نحوه عملکرد دولت آن کشور تحقیق کنید و هنجارهای اجتماعی و آداب‌ورسوم آن را بخوانید. زبان رایج در آن کشور را یاد بگیرید و کتاب‌ها و فیلم‌های آن کشور را ببینید و بخوانید. آشنایی داشتن با فرهنگ و زبان کشور مقصد و درک آن باعث می‌شود به‌راحتی با مردم آن کشور ارتباط برقرار کنید. این موضوع به جبران شوک فرهنگی کمک می‌کند و مشکلات اجتماعی را به حداقل می‌رساند.

گام هفتم: تماس با شرکت مخابراتی و بانک

به مهاجران توصیه می‌شود که به‌منظور حفظ اعتبار مالی خود و پرداخت مستقیم برای هرگونه صورت‌حساب در حال انجام یا وام‌های پرداخت‌نشده، حساب‌های فعلی خود را حفظ کنند و تاریخ مهاجرت خود را به بانک اطلاع دهند. همچنین به افراد مهاجر توصیه می‌شود در مورد بانک‌های کشور مقصد تحقیق کنند و اطلاعات لازم برای تنظیم حساب پس‌انداز یا چک را کسب کرده و مدارک موردنیاز را تهیه کنند. ممکن است ایجاد یک حساب بانکی جدید در کشور مقصد، پروسه طولانی و طاقت‌فرسایی برای مهاجران باشد، اما آن‌ها با جمع‌آوری مدارک موردنیاز قبل از مهاجرت می‌توانند این روند را به‌راحتی انجام دهند.

علاوه بر این استفاده از برنامه‌های بین‌المللی تلفن همراه ممکن است پرهزینه باشد. به مهاجران توصیه می‌شود که قبل از مهاجرت رومینگ خود را فعال کنند و هنگامی‌که به کشور دیگری رفتند، سیم‌کارت‌های شرکت مخابراتی محلی آن کشور را خریداری کرده و آن را با سیم‌کارت خود جایگزین کنند.

گام هشتم: تهیه کپی اسناد مهم

در هنگام مهاجرت به برخی از کشورها لازم است مهاجران نسخه اصلی یا کپی مدارکی همچون گذرنامه، گواهینامه رانندگی، شناسنامه، گواهی سوابق کاری، سوابق پزشکی و مدارک تحصیلی ارائه دهند. اگر مهاجران به این مدارک احتیاج داشته باشند و بتوانند به‌راحتی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند، استرس آن‌ها بسیار کمتر می‌شود.

مدت‌زمان پردازش درخواست مهاجرت

زمان و مهاجرت در بحث‌های اخیر درباره مدرنیته، جهانی‌سازی، تحرک و دیگر موضوعات معاصر به موضوعات اساسی تبدیل‌شده‌اند. بااین‌حال، رابطه بین این دو به‌ندرت در مقالات اخیر موردبحث قرارگرفته است و تحلیل پیامدهای متقابل بین مهاجرت و زمان می‌تواند برای درک چندین مسئله نظری و عملی مرتبط با مهاجرت، دولت‌های ملی و جوامع چند فرهنگی بسیار مهم باشد.

زمان پردازش ویزای جهانی به‌صورت ماهانه به‌روزرسانی می‌شود و یک بازه زمانی مشخص برای پردازش درخواست‌ها در اختیار مهاجران قرار می‌گیرد. زمان پردازش برای اکثر سابکلاس‌های ویزا در دسترس می‌باشد، درحالی‌که چند سابکلاس مانند مواردی را که برای ورودی‌های جدید بسته‌شده‌اند، تحت محدودیت و صف قرار می‌گیرند یا تعداد کمی از درخواست‌ها را شامل نمی‌شود. دو زمان پردازش در روزهای تقویم نمایش داده می‌شود که نشان می‌دهد تأیید نهایی 75 و 90 درصد از درخواست‌های ارسال‌شده در جهان چه مدت طول می‌کشد.

معمولاً سفارتخانه‌ها درخواست‌ها را مورد به مورد ارزیابی می‌کنند زیرا ممکن است شرایط منحصربه‌فرد هر پرونده بر زمان پردازش آن تأثیر بگذارد. این شرایط شامل موارد زیر می‌شود:

 • آیا مهاجر یک درخواست کامل همراه با تمام اسناد و مدارک لازم را ارائه داده است؟
 • آیا مهاجر به‌سرعت هرگونه اطلاعات اضافی خواسته‌شده را فراهم می‌کند یا خیر؟
 • چه مدت طول می‌کشد تا بررسی‌های موردنیاز در مورد اطلاعات پشتیبانی ارائه‌شده انجام شود؟
 • چه مدت طول می‌کشد تا اطلاعات اضافی از آژانس‌های خارجی دریافت شود، به‌ویژه در مورد سلامت، شخصیت و الزامات امنیت ملی؟
 • برای درخواست‌های ویزای مهاجرت دائمی، چند مکان جهت درخواست مهاجرت موجود است؟

به‌طورکلی، روند درخواست ویزا شما 10 تا 15 روز طول می‌کشد تا پردازش شود؛ به همین دلیل از شما خواسته می‌شود حداکثر سه هفته قبل از سفر خود اقدام کنید. اگر سفارت در آن زمان درخواست‌های زیادی را دریافت کند، ممکن است در پردازش درخواست شما تأخیر ایجاد نماید یا به دلیل شرایط خاص شما به تأخیر بیفتد.

هزینه مهاجرت

هنگام درخواست ویزا، هزینه ویزا که هر متقاضی باید پرداخت کند، اجباری و غیرقابل استرداد است. هزینه‌های ویزا بسته به نوع ویزا، سن متقاضی و همچنین برخی استثناهای دیگر ذکرشده وب‌سایت کشور مقصد، متفاوت است. هزینه ویزا را می‌توان در سفارت کشور موردنظر از طریق پول نقد یا کارت اعتباری پرداخت کرد. بااین‌حال، ممکن است برخی از سفارت‌ها اجازه پرداخت با کارت اعتباری را به شما ندهند.

تا زمانی که اعضای سفارت تصمیم جدید در مورد هزینه درخواست ویزا بگیرند، این هزینه‌ها ثابت و غیرقابل تغییر خواهد بود. همچنین ممکن است هزینه‌های ویزا برای شرکت‌کنندگان 25 ساله یا کمتر در سمینارها، کنفرانس‌ها، مسابقات ورزشی، فرهنگی یا آموزشی سازمان‌یافته توسط سازمان‌های غیرانتفاعی، سلب شود. با توجه به شرایط مربوطه، در مورد هر پرونده به‌طور جداگانه تصمیم‌گیری می‌شود.

سؤالات متداول مهاجرت​

در این بخش از مقاله سؤالات متداولی که درباره مهاجرت پرسیده می‌شوند و پاسخ آن‌ها بیان‌شده است.

گرین کارت، کارتی است که توسط خدمات شهروندی و مهاجرت صادر می‌شود و مجوز اقامت دائم قانونی را با حق زندگی و کار در هر نقطه از کشور موردنظر ارائه می‌دهد. اغلب گرین کارت‌ها باید هر 10 سال تمدید شوند، اما گرین کارت‌های مشروط بر اساس ازدواج یا سرمایه‌گذاری باید هر 2 سال تمدید شوند.

دارنده اقامت دائم قانونی که به‌عنوان “دارنده گرین کارت” نیز شناخته می‌شود، یک تبعه خارجی است که مجاز به زندگی و کار در هر نقطه از کشور مقصد می‌باشد.

گرین کارت مشروط فقط 2 سال معتبر است و نام “CR1” در گرین کارت مشروط مخفف “ساکن مشروط” است. دارنده گرین کارت مشروط باید فرم I-751 را برای “حذف شرایط” و دریافت گرین کارت دائمی ارائه دهد. در بیشتر موارد، برای همسری که در زمان تصویب گرین کارت خود کمتر از 2 سال ازدواج‌کرده است، گرین کارت مشروط صادر می‌شود.

درخواست ویزا ممکن است توسط سفارت کشورها به چند دلیل ازجمله اشتباه در تکمیل فرم‌های موردنیاز، مدارک ازدست‌رفته، منابع مالی ناکافی یا عدم صلاحیت رد شود.

در غربالگری بیومتریک، یک نماینده دولت اثرانگشت، عکس و امضای فرد را برای بررسی سوابق ازجمله هرگونه سابقه کیفری جدی یا تخلفات قبلی مربوط به مهاجرت، ضبط می‌کند. غربالگری بیومتریک معمولاً کوتاه و ساده است.

بیشتر متقاضیان مهاجرت باید یک حامی مالی داشته باشند که مسئولیت مالی آن‌ها را هنگام ورود به کشور موردنظر بپذیرد. “سوگندنامه پشتیبانی” اساساً قراردادی بین حامی مالی و دولت کشور مقصد است که در آن حامی مالی نشان می‌دهد شرایط درآمد دولت را برآورده می‌کند.

فرم نتایج معاینه پزشکی، شرایط مدنظر را برای همسر (یا سایر اعضای خانواده) که به دنبال دریافت ویزا هستند، مستند می‌کند.

مهارت زبانی ضعیف یکی از دلایلی است که باعث می‌شود مهاجران با تحصیلات بالا در مشاغل کم‌اهمیت کار کنند و حقوق کمی بگیرند. یادگیری زبان مورداستفاده در کشور در اسرع وقت برای پیشرفت و کسب درآمد بیشتر، پس از مهاجرت ضروری است.

عواملی که افراد را به سمت حرکت سوق می‌دهد، می‌تواند پیچیده باشد و غالباً علل آن چندوجهی است. مهاجران ممکن است برای بهبود زندگی خود از طریق یافتن کار یا در مواردی به دلیل تحصیل، جمع شدن خانواده یا دلایل دیگر، از مرزهای بین‌المللی عبور کنند. مردم همچنین ممکن است برای کاهش مشکلات قابل‌توجهی که ناشی از بلایای طبیعی، قحطی یا فقر شدید است، حرکت کنند. 

در انتها ویدئویی راجع به اینکه به چه موسسه ای برای مهاجرت میتوانیم اعتماد کنیم در اختیار شما عزیزان قرار میدهیم:

سخن پایانی

با مهاجرت به معنای واقعی کلمه یک دنیا فرصت در دسترس شما قرار دارد. اما شما باید به درستی آماده باشید و تحقیقات کاملی را انجام دهید. یک مقصد خوب  و از قبل فکر شده برای سلامتی ، خوشبختی و رضایت شخصی شما بهتر خواهد بود. مطمئناً ، هرجا که مستقر شوید باید تغییراتی در زندگی روزمره شما انجام شود ، اما با یک برنامه ریزی پیشرفته و مناسب ، بهتر می توانید از پس چالش ها برآیید.

سوالات خود را در بخش دیدگاه از ما بپرسید
14 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
سینا

سلام وقت بخیر
من 29 سالم هست و فارغ التحصیل رشته عمران و گرایش مهندسی و مدیریت ساخت هستم. مقاله ای نوشتم که هنوز برای مجلات ارسال نکرده ام. در صورت تهیه رزومه تحصیلی و مقاله چه کشورهایی را برای مهاجرت پیشنهاد می کنید؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  سینا

سلام وقتتون بخیر .
کشور های زیادی هستندکه کیفیت بالایی از نظر آموزش دارند . برای بررسی شرایط شما برای مهاجرت تحصیلی باید رزومه علمی شما به صورت دقیق ارزیابی شود .

حمیدرضا

سلام وقتتون بخیر
بنده 33 سالمه رشتم برق الکترونیک هست و سابقه 10 ساله it دارم به نظر شما کدوم کشور برای مهاجرت کاری یا تحصیلی مناسب تر و کم هزینه تر هست؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  حمیدرضا

سلام وقتتون بخیر .
با توجه به شرایط شما کشور آلمان گزینه مناسبی برای مهاجرت شما خواهد بود .

вы

سایت خیلی خوبی دارید
امیدوارم موفق باشید

مدیر
mona akhgari
پاسخ به  вы

خیلی ممنون از شما دوست عزیز

ایسام

سلام
روزتون بخیر
من 24 سال سن دارم و دیپلم فنی دارم، تعمیر کار ماشین هستم چطور میتونم مهاجرت کنم و به نظر شما کدوم کشور مناسب تر هستش ؟
ممنون میشم راهنماییم کنید.

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  ایسام

سلام وقتتون بخیر .
اگر مدرکتون در زمینه مکانیک باشه و بیش از 3 سال سابقه کار داشته باشید میتوانید برای ویزای کار کشور آلمان اقدام کنید .

علیرضا

سلام. میخواستم بپرسم کدام کشور ها در حوزه پلیمر و شیمی موقعیت کاری بهتری دارن؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  علیرضا

سلام وقتتون بخیر .
در حال حاضر استرالیا شرایط و موقعیت خوبی برای این رشته دارد .

آیدا

سلام
من 30 سالم هست و طراح وبسایت هستم ،مدرک کارشناسی ارشد کامپیوتر هم دارم، شما کدوم کشور رو برای مهاجرت پیشنهاد میفرمائید که هزینه زیادی هم نداشته باشه؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  آیدا

سلام وقتتون بخیر .
در زمینه رشته شما کشور های آلمان و استرالیا پیشنهاد میشه . ولی باز باید کامل شرایطتون ارزیابی بشه .

آیدا

ممنون بابت راهنماییتون.
برای ارزیابی شرایط و مشاوره باید فرم پر کنم یا حضوری خدمت برسم؟

ویرایشگر
کارشناس هرمس
پاسخ به  آیدا

سلام وقتتون بخیر .
فرم ارزیابی رو پر کنید ، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس میگیرند .