بورسیه تحصیلی سوئد

بورسیه تحصیلی سوئد

بورسیه تحصیلی سوئد مطلبی است که در این مقاله سعی کردیم به آن اشاره کنیم. بر اساس آمار و اطلاعات به‌دست‌آمده کشور سوئد در چند سال اخیر مورد استقبال بسیاری از افراد برای دریافت بورسیه تحصیلی قرارگرفته است؛ زیرا این کشور از جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، سیستم آموزشی، هزینه‌های مختلف زندگی و غیره در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد. متقاضیانی که قصد دریافت بورسیه تحصیلی سوئد را دارند باید در طول دوران تحصیل خود در مقاطع قبلی ریزنمرات و سوابق بسیار عالی را کسب کرده و از سطح زبان انگلیسی و سوئدی بسیار عالی برخوردار باشند.

بورسیه تحصیلی سوئد یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر متقاضیانی زیادی دارد. از این رو ما در این مقاله توضیحات کاملی را در مورد بورسیه تحصیلی سوئد قرار داده ایم. امیدواریم مفید واقع شود. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله می خوانید:

انواع بورسیه تحصیلی سوئد برای دانشجویان بین المللی

برنامه بورسیه تحصیلی موسسه فناوری بلکنینگ

BTH برای دانشجویان آینده نگر برای شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا / EEA که نیاز به پرداخت هزینه تحصیل برای تحصیل در دانشگاه های سوئد دارند، در دسترس است. این برنامه بورس تحصیلی ارائه می دهد بورس تحصیلی پرداخت هزینه های تحصیلی را بخشی. سطوح پایین پرداخت هزینه تحصیل ۵۰٪ و ۷۵٪ است.

بورسیه تحصیلی دانشگاه Borås

در دانشگاه Boras ارائه می دهد از پرداخت هزینه تحصیل برای دانشجویان واجد شرایط که نیاز به پرداخت هزینه های تحصیلات و کسانی که در حال درخواست برای برنامه های کارشناسی ارشد واجد شرایط در دانشگاه است. این کمک هزینه تحصیلی تقریبی 75٪ است که برای پوشش هزینه های زندگی طراحی شده اند.

چالمرز بورسیه تحصیلی IPOET

IPOET برای شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا / EEA که ملزم به پرداخت هزینه تحصیل هستند و کسانی که برای برنامه های کارشناسی ارشد در دانشگاه چالمرز درخواست می کنند، باز هستند. کمک هزینه تحصیلی 75٪ کاهش هزینه های تحصیل است.

دانشگاه کارلستاد جهانی بورسیه تحصیلی Progamme

برنامه کمک هزینه تحصیلی جهانی دانشگاه کارلستاد با هدف جذب دانش آموزان برتر علمی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / منطقه اقتصادی اروپا (و سوئیس) که نیاز به پرداخت شهریه برای مطالعات. مدرک تحصیلی ۲۵٪، ۵۰٪، ۷۵٪ یا ۱۰۰٪ از هزینه های تحصیل را در برمیگیرد.

کارولینسکا بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد جهانی بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد کارولینسکا فقط هزینۀ هزینه تحصیل را پوشش می دهد، نه صرف هزینه های زندگی و فقط برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد.

کمک هزینه بورسیه تحصیلی دانشگاه Kristianstad

تحصیلی به شهروندان یک کشور خارج از اتحادیه اروپا / EEA که مورد نیاز برای پرداخت هزینه تحصیل در دانشگاه کریستیناستاد است. در صورتی که بورسیه تحصیلی دریافت شود، کاهش کامل و یا جزئی هزینه تحصیل را شامل می شود.

KTH Royal Institute of Technology Fee Waivers

تعداد محدودی از هزینه های تحصیلی برای شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا / EEA / EFTA که نیاز به پرداخت هزینه تحصیل دارند و برای برنامه کارشناسی ارشد در KTH، در دسترس است. در صورتی که بورسیه تحصیلی دریافت شود، هزینه تحصیل برای کل دوره برنامه لغو خواهد شد.

بورسیه تحصیلی دانشگاه لیون یوس

یوس بورسیه تحصیلی برای دانش آموزانی است که از یک کشور خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس هستند و برای برنامه تحصیلی در دانشگاه لیندسی درخواست کرده اند. بورسیه تحصیلی معمولا 75 درصد از هزینه تحصیل را پوشش می دهد اما چندین بورسیه تحصیلی از آکادمی علوم و تجارت لیندایوس 100 درصد هزینه تحصیل را در برمیگیرد.

بورسیه تحصیلی بین المللی لینچوپینگ

LiU با هدف حمایت از دانش آموزان بین المللی با توانایی بالقوه تحصیلی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA (و سوئیس) که از پرداخت هزینه تحصیل برای پرداخت مطالبات برخوردار هستند. با هزینه تحصیلی بین المللی LiU، هزینه تحصیل به میزان 25، 50، 75 یا 100٪ کاهش می یابد.

برنامه تحصیلی جهانی دانشگاه لندن

لندن برای دانشجویان تحصیلات عالی که شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA (و سوئیس) هستند و برای پرداخت هزینه تحصیل دانشجویان تحصیل کرده است، مورد هدف قرار می گیرند. بورس تحصیلی برای تحصیلات کارشناسی یا کارشناسی ارشد . بورسیه تحصیلی ممکن است 25٪، 50٪، 75٪ یا 100٪ از هزینه تحصیل را دربر میگیرد.

بورس تحصیلی دانشگاه Mälardalen

هر ساله، دانشگاه Mälardalen تعداد محدودی از بورسیه تحصیلی را به دانشجویانی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA / Switzerland می آیند، که هزینه تحصیل را پرداخت می کنند و برای اولویت انتخاب یک برنامه کارشناسی ارشد در دانشگاه درخواست می کنند. کمک هزینه تحصیلی 100٪ از هزینه تحصیل در برنامه را تا زمانی که برنامه مطالعه طبیعی را دنبال می کنید، پوشش دهید. بورس تحصیلی هزینه های زندگی را دربر نمیگیرد.

بورس تحصیلی مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه مالمو

استاد دانشگاه مالمو (MUMS) برای دانش آموزان بسیار با استعداد است که شهروندان یک کشور خارج از اتحادیه اروپا / EEA / سوئیس هستند و به یک برنامه کارشناسی ارشد انگلیسی در دانشگاه مالمو پذیرفته می شوند. کمک هزینه تحصیلی تمام هزینه تحصیل را پوشش می دهد.

کمک هزینه تحصیلی دانشگاه سوئد

تمام دانش آموزانی که برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه های سوئد درخواست داده اند و از پرداخت هزینه تحصیل می توانند برای کمک هزینه تحصیلی دانشگاه سوئد درخواست کمک کنند. کمک هزینه تحصیلی بسته به برنامه انتخاب شده کاهش هزینه تحصیل در 70،000 SEK یا 250،000 SEK است.

برنامه بورسیه تحصیلی دانشگاه اوربرو

دانشجویان تحصیلات عالی کشورهایی که خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس میپردازند، ملزم به پرداخت هزینه تحصیل هستند. بورسیه تحصیلی هزینه های تحصیلی کامل یا جزئی را پوشش می دهد اما هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.

بورسیه تحصیلی دانشگاه Skovde

Skövde تعداد کمی از بورس تحصیلی را برای دانش آموزانی که در یک برنامه کارشناسی ارشد در دانشگاه شرکت می کنند و برای هزینه های تحصیلات مسئول هستند، ارائه می دهد. بورس تحصیلی هزینه های تحصیلی جزئی است.

طرح بورسیه تحصیلی دانشگاه استکهلم

بورس تحصیلی در دانشگاه استکهلم به دانشآموزان به خصوص واجد شرایط برای برنامههای کارشناسی که از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا / EEA / سوئیس پذیرفته شده و مورد نیاز برای پرداخت هزینه تحصیل هستند، هدف قرارگرفته است. بورس تحصیلی دانشگاه استکهلم فقط هزینه های تحصیل را پوشش می دهد، به این معنی است که دانش آموزان باید هزینه های زندگی خود را پوشش دهند.

دانشگاه Umea بورسیه تحصیلی سوئد

Umeå دانشگاه ارائه می دهد تعداد محدودی از بورس تحصیلی برای دانش آموزان بالا از خارج از اتحادیه اروپا / EEA که درخواست برای یک برنامه کارشناسی ارشد در دانشگاه Umeå است. نامزدهای انتخاب شده تقلیل کامل یا جزئی هزینه تحصیل را دریافت می کنند.

بورس تحصیلی Uppsala IPK کمک هزینه تحصیلی IPK

دانشگاه دانشگاه اوپسالا به شهروندان یک کشور خارج از اتحادیه اروپا / EEA و سوئیس است و به برنامه های استاد در دانشگاه ارائه می شود. این کمک هزینه تحصیلی شامل هزینه تحصیل، هزینه های زندگی نیست.

شرایط پرداخت بورسیه تحصیلی سوئد

دانش آموزانی که هزینه های تحصیل خود را اعطا می کنند، به طور مشروط به دانشگاه میانه سوئد پذیرفته می شوند تا زمانی که اولین دوره پرداخت هزینه تحصیل به طور کامل پرداخت شود. هزینه تحصیل باید توسط مهلت تعیین شده توسط دانشگاه میانه سوئد پرداخت شود.

هزینه تحصیل باید یک ترم در یک زمان، قبل از شروع هر ترم، پرداخت شود. دانش آموزی که به یک برنامه تحصیلی پذیرفته می شود، هزینه تحصیل در هر ترم را پرداخت می کند، یعنی ۳۰ اعتبار یا سرعت عادی مطالعه، در پیش است. برای برنامه های آموزشی ۶۰ اعتبار در هر سال تحصیلی اهدا می شود. اگر یک دانش آموز برای تحصیل بیش از ۶۰ اعتبار در هر سال تحصیلی تصمیم بگیرد، هزینه تحصیل نیز برای اعتبارات اضافی هزینه می شود.

دانش آموزانی که برای دوره های تکمیلی ثبت نام کرده اند، هزینه تحصیلات مربوط به اعتبارات اعطا شده برای دوره را پرداخت می کنند.
هزینه تحصیل در دوره های ثبت نام دانشجویان، صرف نظر از نتیجه، اعمال می شود. دانشجویانی که دوره خود را کامل نکرده اند می توانند بدون پرداخت هزینه تحصیل اضافی دوره را کامل کنند.
دانش آموزی که تحصیلات خود را با سرعت طبیعی مطالعه نمی کند حق دارد بدون پرداخت هزینه تحصیل اضافی مطالعات را تکمیل کند. سرعت بالاتر مطالعه منجر به بازپرداخت هزینه تحصیل نمی شود.

یک دانشجو موظف به پرداخت هزینه تحصیل، که در مطالعات ارزشی در چارچوب تحصیل مشارکت می کند، باید هزینه تحصیل در دانشگاه میانه سوئد را برای زمان مبادله، در هر ترم و در پیش پرداخت بپردازد.
دانش آموزان کنونی که نمی توانند بخشی باقی مانده از هزینه تحصیلی را با تاریخ تعیین شده تعیین شده توسط دانشگاه میانه سوئد پرداخت کنند، تا زمان پرداخت هزینه تحصیل پرداخت می شود. تعلیق بلافاصله اعمال می شود (SFS 2010: 543 § 11).

بازپرداخت در صورتی که هزینه تحصیل پرداخته شده و دوره یا برنامه لغو شود، هزینه تحصیل به طور کامل پرداخت می شود.

هزینه لغو تحصیل را می توان با پرداخت هزینه تحصیلی، بدون توجه به هزینه های اداری، اگر لغو مطالعات ناشی از انحلال اجازه اقامت باشد. بازپرداخت برای بخشی از دوره یا برنامه دانشجویی که قبلا انجام داده نشده است.

تصمیمات مربوط به پرداخت هزینه های تحصیلات توسط دانشگاه اواسط سوئد توسط ارزیابی فردی ساخته شده است. برای درخواست ارزیابی برای بازپرداخت باید ساخته شود، یک فرم خاص باید پر شود (درخواست بازپرداخت هزینه های تحصیل).

در مورد بازپرداخت در سیاست بازپرداخت ما بیشتر بخوانید، PDF را در منوی راست دست مشاهده کنید. اگر تغییری در شرایط پرداخت هزینه تحصیل وجود دارد، دانش آموز باید این تغییر را به دانشگاه Mid Sweden ثبت کند. این گزارش باید شامل توضیح وضعیت تغییر شده و اسناد برای حمایت از این باشد.

در مورد تصمیم برای تغییر وضعیت، هزینه تحصیل ممکن است بازپرداخت شود. بازپرداخت برای بخشی از دوره یا برنامه دانشجویی که قبلا انجام داده نشده است. دانش آموز باید ادعای بازپرداخت و تأیید دلایل ادعا شود. فرم «درخواست بازپرداخت هزینه تحصیل» باید پر شود.

شروع ترم و ددلاین ها

شروع: سپتامبر
پایان: ژانویه

روزهای معرفی

شروع: اواخر اوت  (ثبت نام در روزهای مقدماتی به صورت شخصی انجام می شود. دانشجویان آنلاین از راه دور حدود یک هفته قبل از شروع ترم شروع به دریافت می کنن روزهای مقدماتی برای دانش آموزان بین المللی اواخر اوت آغاز می شود. در هفته های نخست این دوره، دانشگاه میانه سوئد، اتحادیه دانشجویان و شهرداری فعالیت هایی را برای همه دانش آموزان جدید ترتیب می دهد. این فعالیت ها همیشه اختیاری است، اما حضور در آنها راه خوبی برای ایجاد دوستان جدید و شناختن دانشگاه، امکانات دانشگاه و شهر است.

مزایای دریافت بورسیه تحصیلی کشور سوئد

مهاجرت به سوئد و دریافت بورسیه تحصیلی این کشور مزایای زیادی را برای افراد به دنبال دارد که این موضوع باعث می‌شود هرساله افراد زیادی از نقاط مختلف دنیا به این کشور به‌عنوان گزینه‌ای مناسب برای مهاجرت نگاه کنند. مزایا و امکانات رفاهی که با دریافت بورسیه تحصیلی کشور سوئد به متقاضیان تعلق می‌گیرد از دلایل اصلی مهاجرت مردم به این کشور به‌حساب می‌آید.

 • یکی از مزایای مهاجرت به کشور سوئد از طریق بورسیه تحصیلی عدم نیاز به هیچ میزان تمکن مالی است.
 • اعضای درجه‌یک خانواده فردی که از طریق بورسیه تحصیلی به کشور سوئد مهاجرت می‌کند اجازه خواهند داشت تا ویزای همراه این کشور را دریافت کنند.
 • امنیت بالای زندگی در کشور سوئد از دیگر دلایل ترغیب مردم برای مهاجرت به آن به‌حساب می‌آید.
 • هزینه‌های زندگی در کشور سوئد بسیار مناسب است به‌طوری‌که شهروندان با استفاده از حقوق دریافتی خود در هرماه توانایی پرداخت آن را خواهند داشت.
 • در کشور سوئد متقاضیان پس از پایان دوران تحصیل خود می‌توانند به مدت ۶ ماه را به‌وسیله ویزای موقت در این کشور ساکن شده و شغل موردنظر خود را در این کشور جستجو کنند.
 • دریافت ویزای تحصیلی کشور سوئد از طریق اخذ بورسیه بسیار آسان بوده و در مدت‌زمان کوتاه و با صرف هزینه کمی انجام خواهد شد.

مدارک لازم برای دریافت ویزای تحصیلی سوئد

دریافت ویزای تحصیلی سوئد نیازمند ارائه مدارک مشخصی به مدیران سفارت است. ازآنجایی‌که مدیران مربوطه از روی مدارک ارائه‌شده توسط متقاضیان صلاحیت یا عدم صلاحیت آن‌ها را برای دریافت ویزای مربوطه می‌سنجند باید دقت بالایی در انجام این مرحله داشته باشیم. در ادامه به معرفی مدارکی که برای اخذ ویزای تحصیلی سوئد نیاز است پرداخته‌ایم.

 • اصل پاسپورت و کپی از تمام صفحات آن
 • اصل مدارک هویتی
 • مدرک زبان
 • سوابق تحصیلی
 • ریزنمرات
 • گواهی تمکن مالی در صورت نیاز
 • مدارک مربوط به کسب مقام در مسابقات علمی
اقامت سوئد 2020

اقامت سوئد

اگر شما شهروند یکی از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا هستید و به صورت ممتد برای پنج سال در سوئد زندگی کرده اید می توانید برای اخذ اقامت سوئد ۲۰۲۳ اقدام کنید.

سخن آخر

در این  مقاله سعی داشتیم شما عزیزان را به طور کامل از شرایط گرفتن بورسیه تحصیلی سوئد آگاه کنیم. البته با سخت شدن فرایند اخذ بورسیه از کلیه کشورها برای هموطنان، همکاران خبره و متخصص ما در زمینه مشاوره مهاجرت تحصیلی و هرگونه روش مهاجرتی در موسسه مهاجرتی هرمس اپلای، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان میباشند.

فرم مشاوره رایگان

اگر هنوز سوال و ابهامی برات مونده، فرم مشاوره رو پر کن تا ما با شما تماس بگیریم.

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

کارشناس ارشد مهاجرت
اشتراگ گذاری این محتوا در :

سوالات متداول

آیا برای شهروندانی که از کشورهای اتحادیه اروپا اروپا نیستند بورس تعلق میگیرد؟
بله،بورسیه چالمز برای شهروندان غیر اتحادیه اروپا که باید هزینه تحصیل پرداخت کنند هست.
متقاضیان بورسیه تحصیلی کشور سوئد باید از شرایط خاصی برخوردار باشند؟
بله،باید باید ریزنمرات مقاطع تحصیلی قبلی خود،کسب سوابق بسیار عالی و سطح زبان انگلیسی و سوئدی بسیار عالی را برخوردار باشند.
کمک هزینه های تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد در سوئد چقدر است؟
کمک هزینه های تحصیلی بسته به برنامه انتخاب شده تحصیل 70000 یا 250000 sek است.
کارشناس هرمس

نظرات و سوالات شما :

سوالات مهاجرتی خود را در این قسمت مطرح کنید ،حداکثر تا دو روز کاری پاسخ داده خواهد شد.

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
کادر هرمس اپلای