زمان پذیرش دانشگاه ‌های کانادا

زمان پذیرش دانشگاه ‌های کانادا / آشنایی با مراحل و زمان

هرساله کانادا دانشجویان زیادی را در طول سال از سراسر دنیا می‌پذیرد. به دلیل تفاوت در زمان‌های ورودی دانشگاه‌ها، زمان پذیرش دانشگاه ‌های...

ادامه مطلب